OCMW-dienstverlening

#Dienstverlening

OCMW-dienstverlening

OCMW-dienstverlening

De sp.a-fractie kreeg signalen dat de OCMW-dienstverlening sinds enkele maanden niet loopt zoals het hoort en dat aanvragen voor financiële steun of andere vormen van OCMW-hulpverlening zoals poetshulp aan huis ofwel niet ofwel vertraagd worden behandeld.

Vermoedelijk liggen zowel structurele als organisatorische problemen aan de basis.

We vernamen dat enkele OCMW-personeelsleden ontslag kregen of hebben genomen of op punt staan te worden ontslagen, langdurig ziek zijn of loopbaanonderbreking nemen. Verhoogd absenteïsme en al dan niet tijdelijk personeelstekort heeft sowieso een impact op de OCMW-dienstverlening die voor het cliënteel van levensbelang is. Het overblijvende OCMW-personeel ondergaat momenteel een moeilijke tijd. Daar bestaat geen enkele twijfel over. De personeelsleden die er nog zijn, doen uitermate hun best door overuren te werken, vakantie in te trekken en ver na de diensturen door te werken. Maar dit is geen houdbare situatie. En ondanks deze extra inspanningen blijft de noodzakelijke dienstverlening uitgesteld of wordt deze niet toegekend.

sp.a vindt dat deze levensnoodzakelijke OCMW-hulp geen vertraging mag oplopen en al zeker niet worden stopgezet.

Het is onaanvaardbaar dat iemand, die geen enkele financiële marge (en mogelijk heel wat schulden) heeft, meer dan 1 maand na de aanvraag moet wachten op financiële ondersteuning omdat structureel het één en ander niet oké is en sommige personeelsleden afwezig zijn en hun dossiers niet kunnen worden opgevolgd.

Iemand die geen financiële marge heeft een maand zonder inkomen zetten, drijft mensen in een richting die niemand wenst. Deze mensen kunnen geen menswaardig leven leiden en zullen trachten te overleven kost wat kost en nemen hopelijk geen wanhoopbeslissingen.

Wij horen dus verontrustende signalen dat er een ernstig personeelstekort is bij het OCMW Melle waardoor sommige cruciale dienstverlening (zoals financiële steunverlening), projectwerking zoals het Myriam-project, Katrol, edm niet tijdig of zelfs niet kunnen worden gerealiseerd.

Het OCMW-doelpubliek is kwetsbaar en heeft recht op een permanente en continue dienstverlening om hun menswaardigheid te behouden.

sp.a Melle wil deze zeer kwetsbare doelgroep de garantie bieden op een menswaardig leven door de OCMW-dienstverlening beter te structureren en deze diensten nadien kwaliteitsvol en continu aan te bieden.

Tijdens de OCMW-raad van 6 september stelde de sp.a-fractie hierover enkele vragen en kregen we een bevestigend antwoord dat er zich wel degelijk ernstige problemen voordoen, wat de oorzaak van deze problematiek is, welke oplossingen er in de maak zijn en hoe lang deze problematiek nog zal duren.

Beluister hier deze bespreking en het antwoord van schepen en BCSD-voorzitter, Frank De Vis.