Blijft het OCMW-cliënteel en personeel in de kou staan?

#OCMW

Blijft het OCMW-cliënteel en personeel in de kou staan?

Blijft het OCMW-cliënteel en personeel in de kou staan?

De dienstverlening van het OCMW verloopt problematisch; OCMW-cliënten krijgen te laat of geen ondersteuning. De OCMW-voorzitter, Frank De Vis (NV-A), noemde tijdens de gemeenteraad van september de overname van het OCMW vanuit de vorige legislatuur (CD&V) geen geschenk en vroeg èèn jaar tijd om deze problemen op punt te stellen. Tijd die noodzakelijk blijkt te zijn, maar die volgens sp.a er jammer genoeg niet meer is aangezien de noodzakelijke dienstverlening stropt en deze problemen te aanzienlijk zijn om dit nog voor het einde van 2019 op te lossen. De problematiek beperkt zich niet tot het personeelstekort, maar gaat ook over werkprocessen en lijn- en kwaliteitsbewaking.

De voorbije legislatuur werd er door de meerderheidspartijen fors bespaard op de gemeentelijke dotatie aan het OCMW. sp.a Melle heeft iedere keer de bezorgdheid geuit dat dergelijke besparing zijn impact zal hebben op de dienstverlening. Deze bezorgdheid wordt vandaag jammer genoeg waarheid.

De problemen waar het OCMW met kampt zijn:

  • extreem hoog absenteïsme
  • OCMW-projecten worden on hold gezet
  • diverse vormen van hulp en andere financiële steun worden niet verleend binnen de wettelijke termijn
  • er is gebrek aan leiding (geen hoofdmaatschappelijk werker ondanks dat het loon werd voorzien)
  • geen kwaliteitscoördinator en geen afdelingshoofd

sp.a betreurt deze gang van zaken omdat de keuze om dit niet te doen, een beleidskeuze is die door de voltallige bestuursmeerderheid werd genomen. Het loon voor de hoofdmaatschappelijk werker is reeds jaren voorzien, maar de functie werd nooit ingevuld.

sp.a drong regelmatig aan om de integratie van het OCMW in de gemeente goed voor te bereiden en tijdig in te voeren. Dit proces werd pas einde 2018 opgestart; terwijl de verplichte start van de nieuwe geïntegreerde entiteit gemeente/OCMW op 1 januari 2019 werd vastgelegd en dat wij in de loop van 2018 diverse keren onze bezorgdheden hebben overgemaakt. Maar wat baten kaars en bril ..... ;-(

Het resultaat van de voorbije beleidsperiode is dat de meest belangrijke en noodzakelijke dienstverlening stropt en het kwetsbare OCMW-publiek de dupe is. Het personeel dat nog niet ziek is, werkt zich uit de naad, maar is en blijft de dupe van de besparingslust en het gebrek aan bereidwilligheid en aandacht voor een socialer beleid.

Wij kunnen niet langer aanvaarden dat zowel het OCMW-personeel als de meest kwetsbare Mellenaars in de kou blijven staan. Voor sp.a is dit onaanvaardbaar!

De tussenkomst tijdens de gemeenteraad van 21 oktober leidde tot een felle discussie met schepen De Vis, die u hier kan beluisteren