OCMW

OCMW

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW staat open voor alle Mellenaars, dus ook voor u. Daarbij spelen uw leeftijd, achtergrond, cultuur en overtuiging geen enkele rol. Open betekent daarnaast dat u er met elke vraag terecht kunt, hoe groot of hoe klein die ook is.

 • Zit u zonder inkomen, of is uw inkomen te laag om de eindjes aan mekaar te knopen?
 • Wilt u werken, maar geraakt u niet aan een job?
 • Heeft u schulden en wilt u daar iets aan doen?
 • Vraagt u zich af of u recht hebt op een energiepremie of een sociale woning?
 • Heeft u hulp nodig met uw administratie?
 • ...

Wacht niet tot de problemen u boven het hoofd groeien om langs te komen! U zult merken dat niet alleen mensen met een beperkt inkomen bij het OCMW kunnen aankloppen. Het OCMW is immers een open huis voor alle Mellenaars of dit zou toch de bedoeling moeten zijn.

De OCMW-dienstverlening verloopt momenteel problematisch.

Uit diverse onafhankelijke rapporten komt duidelijk tot uiting wat de problemen zijn: Geen procesontwikkeling van de sociale dienstverlening en geen kwaliteitsbewaking van de dienstverlening. Niet zo lang geleden werden hulpvragen niet genoteerd, kregen de Mellenaars, die een hulpvraag indienden geen bewijs dat zij een aanvraag hadden ingediend (hetgeen nochtans een wettelijke plicht is). We weten dat hier werk van wordt gemaakt, maar het gebrek aan processen reikt verder: aanvragen worden niet of niet tijdig behandeld. De situatie is dermate dat de dienstverlening afhankelijk is van de creativiteit van elke medewerker apart. Als openbare dienstverlener kan het OCMW zich niet veroorloven dat hulpvragen op diverse manieren worden benaderd en afgehandeld want dit leidt tot ongelijke behandeling. Er moet m.a.w. ook bewaking van de beleidslijn zijn en dit vergt structuur, die er momenteel ook niet is.

Op vandaag zijn er nog drie van de negen maatschappelijk werk(st)ers in dienst. Het spreekt voor zich dat dit voor problemen zorgt qua dienstverlening.

sp.a heeft deze problematiek in september en oktober 2019 aangekaart. De diverse problemen worden niet onder stoelen of banken gestoken, meer nog, ze worden ook door de bestuursmeerderheid erkend. In december 2019 werd er dan ook beslist om diverse personeelsleden aan te werven:

 • 1 hoofdmaatschappelijk werk(st)er
 • 1 diensthoofd leven en welzijn
 • 1 deskundige personeel
 • 3 maatschappelijk werk(st)ers
 • 1 administratief assistent(e)

Samen met u zal sp.a Melle er blijven voor ijveren dat de OCMW-dienstverlening kwaliteitsvol en laagdrempelig wordt georganiseerd en het OCMW ook daadwerkelijk openstaat voor iedereen.