Audit Vlaanderen licht OCMW Melle door

Audit Vlaanderen licht OCMW Melle door

Audit Vlaanderen licht OCMW Melle door

Vooruit Melle vraag reeds jaren naar transparantie over de OCMW-werking.

Onze fractie is dan ook tevreden dat een heel specifiek deel van deze werking in 2022 werd doorgelicht. Audit Vlaanderen besliste in 2022 om een heel specifiek aspect van de OCMW-dienstverlening door te lichten, nl. de niet terugvorderbare OCMW-steun.

Niet terugvorderbare steun is de financiële steun, die niet onder federale regels valt en dus niet bij deze hogere overheid kan worden gerecupereerd. Dit is maw financiële hulp, die wordt betaald met eigen Melse middelen, maw met het belastinggeld van elke Mellenaar. Dat een transparant en degelijk beleid terzake gewenst is, is een open deur intrappen.

De geïnteresseerden onder jullie vinden hierbij de samenvatting en het rapport over de steun en het rapport over de interne werking. Nog meer info en artikels hierover vinden jullie hier:

Zie ook andere artikelen op deze site en vorige vragen in de gemeenteraad