PFOS in het Camille Melloyhof of de oude brandweerkazerne?

PFOS in het Camille Melloyhof of de oude brandweerkazerne?

PFOS in het Camille Melloyhof of de oude brandweerkazerne?

Wij hopen alvast van niet, maar hieronder een stand van zaken

PFOS: het potentiële gevaar beroert een groot deel van Vlaanderen en België. Maar ook dichterbij lazen we in juni 2021 over een mogelijke PFOS-verontreiniging aan de brandweerkazerne in Wetteren en nadien volgde Merelbeke in maart 2022. Vooruit Melle informeerde een eerste keer in de gemeenteraad van maart 2022 welke Melse locaties mogelijks verontreinigd kunnen zijn, wanneer er staalafnames zouden gebeuren en hoe de omwonenden zouden worden ge├»nformeerd.

Acht maanden nadien vernamen we in de raadzitting van november 2022 dat de nieuwe brandweer kazerne niet meer werd beschouwd als een potentiële locatie, omdat er geen blusschuim wordt gebruikt, maar dat er tot op vandaag geen meetresultaten zijn gekend voor de beide andere locaties. Noch voor de oude brandweersite noch voor het Camille Melloyhof.

De schepen betreurde dat dit zolang duurt, maar ging opnieuw niet in op onze suggestie om de gemeente zelf metingen te laten uitvoeren. We stelden dan ook meteen de vraag of er een subsidiereglement kan worden opgesteld waarbij de analyse van grondwater of bodem een subsidie krijgt van 150 euro en 100 euro zoals dit in Merelbeke gebeurt (bron: Website merelbeke). Dit voorstel zou worden onderzocht, maar tot dan blijft de onzekerheid en blijven we wachten op de meetresultaten.