OCMW, onbekend is onbemind

OCMW, onbekend is onbemind

OCMW, onbekend is onbemind

Op datum van 20 november ’22 maakten 39 Mellenaars aanspraak op een leefloon (of aanvullend leefloon bvb in aanvulling op ziekte- of werkloosheidsvergoeding). Daarnaast volgen 35 Melse gezinnen budgetbeheer en 12 gezinnen budgetbegeleiding bij het Melse OCMW.

De gemeentemonitor 2022 geeft echter aan dat 8% van alle Mellenaars maandelijks financieel moeilijk rondkomen en 6% geeft aan betalingsmoeilijkheden te hebben. Op basis van de totale Melse bevolking zou het aantal OCMW-cliënten een veelvoud kunnen zijn van het huidige aantal dat gekend is bij het OCMW.

Hoe komt dit? Vooruit Melle vermoedt dat dit lage aantal voornamelijk te verklaren is door de onvoldoende bekendmaking wat de OCMW-werking en dienstverlening inhoudt. Welke OCMW-dienstverlening er wordt aangeboden. Wie kan op welke dienstverlening aanspraak maken.

Te weinig informatie over deze dienstverlening bereikt de Mellenaar: “onbekend is dus onbemind”.

Wie het dus moeilijk heeft om rekeningen te betalen, om het maandelijks budget te beheren, psychologische of juridische hulp nodig heeft, een financiële tegemoetkoming nodig heeft om de maandelijkse hoge farmaceutische of (para)medische onkosten te betalen, …

Kortom, iedereen die geen menswaardig bestaan leidt of die vragen heeft over diverse vormen van welzijn, kan terecht bij het OCMW. Een gesprek kan tijdens de openingsuren van 8u tot 12u en van 13u tot 16u30 (bij voorkeur op afspraak). Telefonisch kan er ook contact worden opgenomen op het telefoonnummer 09 252 33 27 of per mail op contact@ocmwmelle.be en nog meer info vindt u op www.ocmwmelle.be

Interesse of heeft u nog vragen hierover, neem gerust contact met ons op via het contactformulier.