Gratis kaarten concert 65-jarigen

Gratis kaarten concert 65-jarigen

Gratis kaarten concert 65-jarigen

Op de gemeenteraad van juni stelde gemeenteraadslid Tim Dhondt een vraag om de gratis kaarten die de gemeenteraad zichzelf schenkt te schenken aan het OCMW. U kan de vraag hier nalezen (en natuurlijk het antwoord beluisteren)


In de gemeenteraad van mei 2020 keurden we het retributiereglement voor het concert, dat georganiseerd wordt in het kader van de 65-jarigen, goed. Wie wenst deel te nemen koopt een ticket voor de prijs van €17 aan gewoon tarief. Er zijn ook aangepaste tarieven voorzien, iets wat wij alleen maar kunnen toejuichen.

Bij de bespreking van dit agendapunt gaven wij de suggestie mee om gemeenteraadsleden niet langer gratis te laten deelnemen aan dit concert maar ook hun eigen ticket te laten betalen. Als gemeenteraadslid wordt je daarnaast ook al uitgenodigd op de receptie, ook niet slecht meegenomen denken we zo.

Nu, die suggestie van mei willen we omzetten in een vraag. Wij zouden elk jaar opnieuw de suggestie kunnen doen, en hoogst waarschijnlijk zullen jullie elk jaar hetzelfde antwoord geven.

Dus bij deze stellen we de officiële vraag om ook een officieel, onderbouwd en hopelijk positief antwoord te mogen ontvangen.

Is de huidige meerderheid van CD&V en NV-A bereid om de 21 tickets die normaal ter beschikking worden gesteld van de raadsleden over te maken aan het OCMW, die dan de rol op zich neemt deze te verdelen onder die mensen die het nodig hebben, het willen gebruiken en die we op deze manier ook eens een avond ontspanning en genot kunnen aanbieden. De raadsleden die aan het concert willen deelnemen betalen dan zelf hun ticket. Wij zullen dit alvast doen, hopelijk jullie ook.

Zo ja, fantastisch en van harte bedankt.

Zo neen, graag een gemotiveerde uitleg waarom dit niet mogelijk kan zijn.