Fusie, een stand van zaken (december 2022).

Fusie, een stand van zaken (december 2022).

Fusie, een stand van zaken (december 2022).

Het Merelbeekse en Melse college van burgemeester en schepenen beslisten in november '22 om een extern consultancybureau (i.c. Poolstok) aan te duiden om een bestuurskrachtanalyse te laten opstellen en zo de diverse fusiescenario's te laten onderzoeken.

Tijdens de raadszitting op 19 december vernamen we dat het schepencollege van Melle deze opdracht nog niet had opgesteld en doorgegeven aan het consultancybureau. De reden waarom? Dat werd ons niet duidelijk gemaakt!

Intussen vernamen we in de wandelgangen dat Merelbeke dergelijke opdracht vorige maand reeds had opgesteld en doorgeven aan hetzelfde consultancybureau...

Welke scenario's kan Melle laten opnemen in deze bestuurskrachtanalyse? Er zijn diverse pistes, maar momenteel zijn deze ons niet meegedeeld:

  • Een fusie tussen Merelbeke en Melle
  • Een fusie tussen Oosterzele en Melle
  • Melle blijft afzonderlijk bestaan
  • Merelbeke blijft afzonderlijk bestaan
  • Oosterzele blijft afzonderlijk bestaan

We weten dat Merelbeke enkel wenst te fuseren met één gemeente, nl. Melle.

Om de plannen van de Melse bestuursmeerderheid te leren kennen, moeten we nog even wachten.

Wat vernamen we wel?

  • Dat het principieel standpunt voor/tegen de fusie in juni 2023 wordt verwacht
  • Er een stuurgroep en een klankbordgroep wordt opgesteld. Tot onze tegenzin is er in beide overlegstructuren geen plaats voor één of meerdere raadsleden van de oppositie.

De absolute meerderheid zal beslissen!

Bedenking: Hoe kan je nu een klankbordgroep voor een fusie van twee gemeentes representatief maken zonder dat hierin een vertegenwoordiging van de oppositie zit?

Wordt vervolgd...