Fusie, een stand van zaken (januari 2023).

Fusie, een stand van zaken (januari 2023).

Fusie, een stand van zaken (januari 2023).

Zal Melle fuseren of niet en zo ja, met welke gemeente?

Dit belangrijke onderwerp gaat meer en meer "over de tong". De raadsleden van Vooruit Melle volgen dit nauwgezet op voor u. Wat ons betreft wordt een fusie best zowel van onder- als bovenuit voorbereid. De inspraak en de mening van de Mellenaars is voor Vooruit Melle cruciaal.

Ondanks dat de voltallige Melse oppositie meer dan de helft van de Mellenaars vertegenwoordigt, worden alle oppositiepartijen geweerd uit deze voorbereidende gesprekken.

Terwijl we dit artikel aan het schrijven zijn lezen we in de pers dat ook Wetteren toenadering zou zoeken naar Melle. Wij vernamen hier alvast niks over. Wat weten we tot nu toe?

Om de fusie voor te bereiden wordt er een bestuurskrachtanalyse opgesteld. Deze opdracht werd intussen toegewezen aan Poolstok, een consultancynbureau, en opgepikt door zes andere bureaus, die onder begeleiding van Poolstok de denkpistes in het kader van de fusie willen onderzoeken. Uit deze zes bureaus wordt één bureau geselecteerd, die zal instaan voor dit onderzoek. Hierbij worden diverse scenario’s onderzocht nl.:

  • Heeft een fusie tussen Merelbeke en Melle een slaagkans?
  • Blijft Melle beter afzonderlijk bestaan?
  • Blijft Merelbeke afzonderlijk bestaan?

Dit onderzoek wordt getimed tegen de zomervakantie. Voordien (vermoedelijk mei) zal er een inspraakmoment met de inwoners worden georganiseerd. Nadien wordt er in juni een beslissing genomen door de gemeenteraad over het verder te volgen scenario.

We blijven dit belangrijke dossier verder opvolgen en jullie informeren.