Wordt een politiek debat in de gemeenteraad bijna onmogelijk?

Wordt een politiek debat in de gemeenteraad bijna onmogelijk?

Wordt een politiek debat in de gemeenteraad bijna onmogelijk?

In de gemeenteraad van januari ‘23 kwam het tot een confrontatie tussen de Vooruit-fractie en de bestuursmeerderheid. De aanleiding was onze vraag over het vernietigen van het raadsbesluit van 17 januari 2022 (zie artikel in het nieuwsblad ''Onwettige stemming' rond verleggen smalle weg dwarsboomt uitbreiding van brouwerij: "Evenwicht wonen en industrie is zoek"')

Het spreekt dan ook voor zich dat als een minister besluit om een raadsbeslissing te vernietigen dit onze aandacht krijgt. De klacht werd door de minister ontvankelijk verklaard op basis van 2 van de 5 argumenten. Één hiervan was de onwettige stemming door de gemeenteraad. Er werd nl. per fractie gestemd zonder dat deze stemmingswijze werd opgenomen in het huishoudelijke reglement van de raad. We laten in het midden wie hier deze cruciale vergetelheid beging, maar onze bezorgdheid was of deze onwettige stemwijze ook gold voor alle raadsbeslissingen tijdens Corona waarbij per fractie werd gestemd. Wim stelde in de raadszitting van januari hierover twee vragen aan de bevoegde schepen:

  • Welke zittingen werden er per fractie gestemd (tijdens en na de Corona-lockdown) en zijn deze beslissingen (hetgeen niet voorzien is in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad) rechtsgeldig?
  • Wordt het tracé van de Eikerwegel opnieuw verlegd naar de eerdere situatie? Indien wel, wie zal dit bekostigen?

Nog voor Wim het woord kreeg, werden hem de levieten gelezen door de voorzitter van de gemeenteraad. Nadien volgden de burgemeester, schepen De Vis en als laatste ook de algemeen directeur. Allen reageerden fel en intimiderend naar Wim persoonlijk en ook naar de Vooruit fractie toe.

We betreuren en veroordelen deze wijze van reageren naar onze fractie toe omdat dit het debat over het verleggen van het tracé van de Eikerwegel had kunnen heropenen. Inspraak? De oppositie krijgt de mogelijkheid om per raadszitting slechts één vraag per raadslid te stellen; hetgeen eenzijdig bij aanvang van deze legislatuur door de bestuursmeerderheid werd opgelegd. Van een bespreking ter voorbereiding van de raad is er evenmin sprake. Ons inziens een duidelijke keuze van de meerderheid om inspraak en transparantie zeer moeilijk of zo goed als onmogelijk te maken.

Vooruit Melle laat zich niet intimideren en blijft zich inzetten voor alle Mellenaars en zal nooit een onderwerp of vraag (hoe gevoelig ook) uit de weg gaan. Wil je je een idee vormen hoe de meerderheid omgaat met de Vooruit-fractie? Vraag en antwoord kan hier worden beluisterd.