Vooruit Melle op zwier

de sportdienst

Vooruit Melle op zwier

Vooruit Melle op zwier

Al geruime tijd gaat onze Vooruit fractie op bezoek bij de diverse gemeentelijke diensten. Zo gingen we reeds langs bij de kinderopvang, het OCMW, de strijkwinkel, het gemeentelijk depot, het opvanginitiatief voor Oekraïners en het gemeentehuis.

Deze keer brachten we een bezoek aan de sportdienst op de Kouterslag. We werden er ontvangen door de nieuwe sportfunctionaris Katrien Backx.

Maar waarom die bezoeken? Wel, wij willen als oppositiepartij ook dicht bij het personeel van de gemeente staan en dat doe je best door de mensen zelf te leren kennen. Elke dienst heeft zo zijn eigen kwaliteiten en taakomschrijvingen. Het is niet steeds duidelijk wie wat doet, daarom onze bezoeken aan de diverse diensten.

Afgelopen maanden leerden we zo heel wat medewerkers kennen, kregen we een duidelijker beeld op de accommodatie en werd ons ook duidelijker wie wat doet om onze gemeente draaiende te houden. Door in gesprek te gaan met de medewerkers kregen we ook een algemeen duidelijker beeld en hebben we ondervonden dat onze kennis breder werd. Dat komt ons stemgedrag tijdens de diverse raadszittingen alleen maar ten goede, we stemmen met meer en betere kennis van zaken.

De sportdienst is één van onze laatste haltes. Laten we eerlijk zijn en toegeven dat deze dienst ons ook beter gekend is. Toch hadden we ook hier een heel interessant gesprek met de dames. Sommigen denken dat zij enkel optreden voor de Kouterslag, maar niets is minder waar. Zowel de sporthal in de Pontstraat als de diverse speelpleintjes in onze wijken vallen onder hun bevoegdheid en controle. De sportdienst is ook verantwoordelijk voor het organiseren van een heel breed en gevarieerd sportaanbod op en rond de terreinen van de Kouterslag. Ze proberen met hun aanbod zowel groot als klein, jong en minder jong te bereiken.

Uit het gesprek viel duidelijk op te maken dat ze op heden slagen in hun opzet en dat de aangeboden faciliteiten gesmaakt worden door de Mellenaars.

Wij hadden in ieder geval een goed en constructief gesprek en wensen de dames van harte te danken voor de vrijgemaakte tijd.

Volgende maand: Op bezoek bij het LOI (Lokaal Opvang Initiatief)