Geen eigen busvervoer in onze gemeente.

Geen eigen busvervoer in onze gemeente.

Geen eigen busvervoer in onze gemeente.

Op 1 januari 2023 ging de buschauffeur van de gemeente Melle op welverdiend pensioen. Wij wensen hem van harte te danken voor zijn jaren van inzet, passie en gedrevenheid.

Maar het was al langer geweten dat dit pensioen er aan kwam. Ons gemeentebestuur diende dus op zoek te gaan naar een alternatief. Zoeken we een nieuwe chauffeur? Kopen we ook een nieuwe bus? Doen we een aanbesteding bij een busmaatschappij? Diverse denkpistes die men diende te onderzoeken.

In de gemeenteraad van september 2022 werd een agendapunt voorgelegd om een bestek uit te schrijven en daarmee de markt op te gaan in de hoop offertes van diverse busmaatschappijen te mogen ontvangen. En dat was het. Er werd geen vergelijkende studie of denkoefening toegevoegd die verduidelijkte hoeveel een nieuwe bus zou kosten en wat daarbij de jaarlijkse kosten zouden zijn voor onderhoud, verzekering, brandstof en chauffeur.

De Vooruit fractie vond dit een gemiste kans en vroeg om het agendapunt uit te stellen naar oktober om dan een vergelijkende studie te kunnen voorleggen en zo de economisch beste keuze te kunnen maken. De schoolraad van de Parkschool had tijdens een laatste vergadering ook al geadviseerd om dergelijke studies te doen zodat appels met appels konden vergeleken worden.

Op vraag en met een belofte van schepen Bleyenberg hebben we het agendapunt toch goedgekeurd zodat men de markt kon opgaan en offertes kon bekomen. De schepen beloofde toen terug te koppelen aan de gemeenteraad, ondanks dit eigenlijk materie is voor het college van burgemeester en schepenen.

Het bleef stil tot na nieuwjaar. De buschauffeur is met pensioen en de bus zelf staat stil op het depot van de gemeente, ondanks deze nog een onderhoudsbeurt kreeg en keuring onderging.

Op de laatste gemeenteraad vroegen we naar een stand van zaken. Blijkbaar is er geen enkele busmaatschappij die interesse heeft voor wat aangeboden wordt in het bestek. De bevoegde schepen zat samen met een busmaatschappij uit de buurt en deze adviseerden om het bestek te herschrijven. Waar het oorspronkelijk uit 4 delen bestond, zal het nu enkel nog gaan over het busvervoer voor de school (zwemlessen en dergelijk) en het occasioneel vervoer (1 rit voor bij de verwelkoming van de nieuwe inwoners en 1 rit tijdens de nieuwjaarsreceptie).

Wat er met de resterende 2 delen moet aangevangen worden zal hopelijk duidelijk worden op de komende gemeenteraad van februari. In ieder geval heeft deze meerderheid beslist om geen nieuwe bus aan te kopen en dit zonder een deftig en compleet onderzoek te voeren en zo de verschillende opties tegen elkaar af te wegen.

Wij vinden dit alweer een gemiste kans en een duidelijk voorbeeld van alleenheerschappij.

Wij volgen het verder op en hopen dat de kinderen van de Parkschool, de sportkampen en het speelplein de bus niet moeten missen.