OCMW verkoopt bejaardenwoningen

OCMW verkoopt bejaardenwoningen

OCMW verkoopt bejaardenwoningen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de assistentiewoningen in de Kleine Havertuin vernamen we dat de bestuursmeerderheid nieuwe privatiseringsplannen heeft. Zo vernamen we dat de 25 assistentiewoningen in de Kleine Havertuin en de 11 bejaardenwoningen in de Schauwegemstraat zullen worden verkocht aan de Volkshaard. Ondanks dat deze verkoopintentie nog niet officieel werd beslist, zal dit - na de overname van de onthaalouders - de tweede privatisering zijn op korte termijn. Dergelijke verdere privatisering van de OCMW-dienstverlening vinden we onverantwoord en steunen we niet. We zitten bovendien met heel wat vragen en bedenkingen.

Niet alleen werden de 11 bejaardenwoningen recent gerenoveerd (en betaalt door de Mellenaars), maar we vernamen ook dat het OCMW doorgaat met de plannen om vanaf 2024 een sociale kruidenier te openen in de ontmoetingsruimte van de “te koop aangeboden” seniorenwoningen.

De bevoegde OCMW-schepen kondigde aan dat het OCMW dan de ontmoetingsruimte van de seniorenwoningen zal huren van de Volkshaard…. Vooruit Melle is voorstander van de sociale kruindenier, maar we keuren ten stelligste dergelijke vorm van financieel wanbeleid af.

Wat weten we:

 • Dat de verkoop van de 11 seniorenwoningen wordt geraamd op 655.000 euro en dat het OCMW nog maar recent de daken en gevels heeft laten renoveren voor het bedrag van 556.619 euro;
 • Dat de sociale huisvestingsmaatschappij geen dienstverlening zal en kan geven zoals dit door het OCMW gebeurt, waarbij de band tussen het OCMW en de bewoners zeer persoonlijk is;
 • Dat de verkoop van 36 wooneenheden een verdere afbouw van de openbare dienstverlening inhoudt;
 • Dat de toewijs van deze woningen nu verloopt via het OCMW en prioriteit geeft aan Mellenaars;
 • ...

Wat weten we nog niet:

 • De reden om deze woningen te verkopen?
 • Hoeveel zal de verkoopprijs van de 25 assistentiewoningen in de Kleine Havertuin bedragen?
 • Hoe zal de toewijs van deze woningen gebeuren en zullen er enkel senioren wonen zodra de sociale huisvestingsmaatschappij eigenaar wordt?
 • Hoeveel zal de huurprijs bedragen en zullen wat de huurvoorwaarden zijn?
 • Wat zal er met het OCMW-personeel gebeuren?
 • ...

Onze grootste bezorgdheid uitgaat naar de kwetsbare senioren en het getroffen OCMW-personeel.

Vooruit Melle keurt de verdere afbouw van de OCMW-dienstverlening af en duldt geen naakte ontslagen!

Wij volgen dit nauwgezet verder op.