Participatie en inspraakmomenten fusie Melle en Merelbeke

Participatie en inspraakmomenten fusie Melle en Merelbeke

Participatie en inspraakmomenten fusie Melle en Merelbeke

De lokale pers stond op 14 en 15 februari bol over de intentie tot fusie tussen Melle en Merelbeke. We vatten het voor u nog even samen.

Momenteel wordt een onderzoek gevoerd naar de bestuurskracht van Melle en Merelbeke. Dat betekent dat onderzocht wordt of Melle en Merelbeke sterk genoeg zijn om de uitdagingen die de toekomst zal brengen, het hoofd te bieden. Het studiebureau EY is aangesteld om dat onderzoek te voeren.

Naast dat onderzoek worden ook alle inwoners binnenkort betrokken door inspraak en participatie te organiseren. Vooruit Melle is altijd sterk vragende partij geweest om de inspraak zo spoedig als mogelijk in het proces te organiseren en het standpunt van de inwoners te kennen. We zijn tevreden dat op onze vraag werd ingegaan. Inspraak zal op twee manieren gebeuren:

  • Twee inspraakmomenten om de mening en bezorgdheden te leren kennen.
  • Het aanbieden van een digitaal platform.

Een eerste participatie/inspraakmoment vindt plaats op woensdag 8 maart om 20 uur in het Melse gemeentehuis. De volgende dag vindt er één plaats om 20u in het Merelbeke gemeentehuis. Mensen zijn vrij om te gaan naar waar het hun best past of naar allebei.

In april vindt het tweede inspraakmoment plaats waarop mensen mogen langskomen. De exacte datum wordt later nog gecommuniceerd.

Heeft u vragen, een mening, bezorgdheden of interesse? Deel deze met ons bestuur op info@vooruit-melle.be en schrijf u in voor de inspraakmomenten via mail naar fusie@melle.be of het formulier op de website van Melle.

Vooruit Melle zal deelnemen aan het eerste inspraakmoment zowel in Melle als in Merelbeke. Vanaf 8 maart zal er ook een digitaal formulier beschikbaar zijn op www.melle.be/fusie waarop u vragen, meningen en bezorgdheden kwijt kan.

Het blijft de bedoeling om tegen de zomer te beslissen of de fusie doorgaat of niet.

Meer info op: