Melle koopt voetbalgronden Varingstraat voor € 327.000.

Masterplan kouterslag afgevoerd.

Melle koopt voetbalgronden Varingstraat voor € 327.000.

Melle koopt voetbalgronden Varingstraat voor € 327.000.

Het was ooit de natte droom van onze schepen van sport om de site van de kouterslag te ontwikkelen tot één centraal domein waar sport, recreatie en ontspanning elkaar konden vinden.

Op heden wordt het masterplan verder ingevuld, zij het dan wel in een light versie. De ooit aangekondigde voetbalvelden met bijhorende accommodatie en de grote sporthal worden al niet meer ter sprake gebracht, de parking wordt gehalveerd en de handenweide en het omnisportveld laten al jaren op zich wachten.

Het was nochtans een ambitieus plan dat, over een gehele looptijd van 20 jaar en een investering van ruim 7 miljoen euro, een compleet sport- en recreatiepark tot ontwikkeling zou laten komen. Wij vrezen dat de Melse meerderheid destijds te enthousiast is geweest en nu op de rem moet staan en dient te knippen in de verdere ontwikkeling. Nochtans werd er al veel belastinggeld betaald om het plan op te maken.

Cercle Melle kreeg een vergunning om kunstgrasvelden aan te leggen, een verlenging van het contract en 10.000 euro subsidies gedurende 20 jaar. Op die manier waren ze zeker te kunnen blijven voetballen op de bouwgronden in de Wezenstraat. Deze maand werd beslist om de gronden waarop Tenstar Melle speelt, die woonuitbreidingsgebied zijn, aan te kopen voor 327.000 euro. Op die manier wordt ook hun bestaanszekerheid gegarandeerd. Dan moet je nog weten dat diezelfde schepen van sport het ooit decadent noemde om te voetballen op bouwgronden.

Let op, alvorens geruchten de ronde doen. Wij hebben niets tegen beide voetbalclubs, in tegendeel, wij zullen waar mogelijk hun ondersteunen en waarderen zeer sterk hun werking op lokaal niveau om jeugd sport te laten beleven en het lokale gemeenschapsleven samen te brengen. Hun bestaan moet verzekerd zijn, maar niet op deze manier.

Maar waarom dan onze tegenkanting? Als enigste oppositie partij stemden wij tegen de aankoop van de gronden en wel om deze reden: Wij hadden veel liever de oorspronkelijke plannen van de kouterslag uitgerold gezien. Drie deftige speelvelden, een nieuwe kantine met kleedkamers en een accommodatie op punt om beide clubs, samen of apart, te huisvesten. Deze komen er helaas niet, dus worden compromissen gesloten en toegevingen gedaan om alles en iedereen te vriend te houden. Veel ambities, weinig visie en nog minder uitvoering. Jammer.

Dat is de reden waarom wij tegen deze aankoop stemden.