Bevriend met de Melse meerderheid? Dan heb je alvast een streepje voor.

Bevriend met de Melse meerderheid? Dan heb je alvast een streepje voor.

Bevriend met de Melse meerderheid? Dan heb je alvast een streepje voor.

In de gemeenteraad van februari stelde Tim de vraag aan bevoegd schepen Van Heesvelde hoe het mogelijk is dat de ene vereniging wel toestemming krijgt om de lokalen van de Parkschool te gebruiken terwijl andere verenigingen dat absoluut niet mogen.

Een gemeentelijke locatie kan en mag door verenigingen gebruikt worden als deze opgenomen is in het gebruiks- en retributiereglement van de gemeente. De nieuwe Parkschool is, ondanks het feit dat ze al meer dan 1 jaar in gebruik is, nog niet opgenomen in dit reglement. De werkgroep gemeenschapscentra dient dit nog goed te keuren om dan nadien door de gemeenteraad te laten goedkeuren.

Pas dan is het mogelijk om de locatie te gebruiken. De bevoegde schepen kwam met een heel stuntelig en niets zeggend antwoord. De barre weersomstandigheden waren de aanzet om de locatie te gebruiken. Normaal zou gebruik gemaakt worden van de overdekte speelplaats, maar men week uit naar binnen om het barre weer voor te zijn. Dit werd door het collega van burgemeester en schepenen toegestaan. Om zijn niets zeggende antwoord te onderbouwen vergelijk hij deze toestemming met de toestemming die ze gaven aan een andere vereniging die door slechte weersomstandigheden gebruik mocht maken van het zaaltje in de bibliotheek.

In ons ogen appelen met peren vergelijken. De BIB is opgenomen in het gebruiksreglement en de Parkschool niet. Elke vereniging kan op heden het zaaltje van de BIB gebruiken, de accommodatie van de Parkschool echter niet.

Opnieuw een voorbeeld van werken met 2 maten en 2 gewichten of zoals de titel het zegt: “Ben je goed bevriend met de Melse meerderheid dan heb je een streepje voor.

Vooruit Melle kan zich niet vinden in deze werkwijze en vind het logisch en democratisch dat elke aanvraag en elke toewijzing op dezelfde manier afgehandeld worden. Geen vingerwijzing naar de vereniging, wel naar de Melse meerderheid van CD&V en NV.A.