Fusie: breekt het Melse bestuurskartel CD&V en N-VA?

Fusie: breekt het Melse bestuurskartel CD&V en N-VA?

Fusie: breekt het Melse bestuurskartel CD&V en N-VA?

De eerste participatiemomenten zijn achter de rug en vonden plaats op woensdag 8 maart in Melle en 9 maart in Merelbeke. In Melle waren alle gesprektafels goed gevuld. Het aantal deelnemers bedroeg ongeveer een 100 mensen. In Merelbeke was de opkomst veel minder; deze bedroeg net geen dertig inwoners. Op 12 (Merelbeke) en 13 (Melle) april vindt het tweede inspraakmoment plaats.

Inschrijven is verplicht en kan op de website van Melle

Uw standpunt over de fusie kan je ook online via een digitale bevraging geven.

Vooruit Melle benadrukt het absolute belang van deze bevraging omdat deze informatie (uw bezorgdheden, suggesties en standpunten) worden verwerkt in het rapport dat later zal bepalen of Melle al dan niet zal fuseren met Merelbeke.

Tijdens het Melse participatiemoment was het heel duidelijk dat de Melse N-VA prominent aanwezig was aan elke debattafel. Raadsleden waren niet te bespeuren, maar voormalige raadsleden en bestuursleden van de lokale afdeling trachtten de besprekingen te sturen. We stellen ons dus de vraag: Is Melse N-VA afdeling niet bereid om te fuseren met Merelbeke? We mogen niet vergeten dat N-VA in Merelbeke geen meerderheidspartij is. Staat het Melse beleidskartel CD&V en N-VA onder druk of op springen zodra de fusieplannen doorgaan? We hopen alvast dat de bestuurskrachtanalyse van E & Y een objectief en duidelijk beeld zal geven van de wensen en bezorgdheden van de Mellenaars.

We vragen u dus om ajb uw mening absoluut te geven en deze online bevraging in te vullen!

Het duurt net geen 5 minuten en deze inspraak is nadien niet meer mogelijk.

Doen dus!

Heeft u vragen, bezorgdheden, suggesties edm, neem dan gerust contact op met onze bestuursleden of info@vooruit-melle.be.

Hier vindt u een info fiche die onze buurgemeenten (Melle, Merelbeke, Oosterzele en Destelbergen) vergelijkt.