Vooruit vraagt snelle oplossing voor modderpoel op GBS Parkschool.

Vooruit vraagt snelle oplossing voor modderpoel op GBS Parkschool.

Vooruit vraagt snelle oplossing voor modderpoel op GBS Parkschool.

Afgelopen gemeenteraad stelde Tim de volgende vraag aan de bevoegde schepen van onderwijs.

De buitenafwerking van de nieuwe Parkschool zorgt voor een aantal problemen. Zo wordt hinder ondervonden door slechte drainage op de speelplaats met modderpoelen tot gevolg en het gebruikte materiaal van de wandelpaden dat zand, stof en steentjes binnen in het gebouw veroorzaakt. Hoe zal dit aangepakt en opgelost worden.

De insteek voor deze vraag kwam deels van bezorgde ouders die ons terecht wezen op de problematiek. Vooral de speelplaats van het lager onderwijs heeft het zwaar te verduren.

Bevoegd schepen van onderwijs Bleyenberg gaf toe dat er problemen zijn op de speelplaats van het lager onderwijs. Ze hebben reeds overleg gehad met Veneco en bekijken hoe er tot een oplossing kan gekomen worden. De speelplaats blijkt bij nader inzien te klein te zijn om de vele kinderen te laten spelen en ravotten. De aangebrachte beplanting krijgt onvoldoende tot geen tijd om zich te herstellen en de samenstelling van de bodem zorgt er dan weer voor dat het water niet snel genoeg een natuurlijke uitweg vindt. Dat deze locatie in de zomer gebruikt wordt voor de speelpleinwerking doet er zeker ook geen goed aan.

De schepen bevestigde dus een oplossing te zoeken, maar wacht eerst de plannen van Veneco af. Het kostenplaatje is natuurlijk ook niet onbelangrijk, wat zal aanvaardbaar zijn om de juiste oplossing te kunnen bieden.

Wij drongen alvast aan om zo snel als mogelijk de oplossing te vinden zodat de kinderen niet langer in een modderpoel moeten spelen en de geplaatste speeltuigen toegankelijk en bruikbaar zijn.