Coronamaatregelen, is het niet beter om dit vooraf te bespreken?

#Corona

Coronamaatregelen, is het niet beter om dit vooraf te bespreken?

Coronamaatregelen, is het niet beter om dit vooraf te bespreken?

Het is waar, de Melse CD&V en NV-A bestuursmeerderheid nodigde alle politieke fracties uit om de Corona ondersteuningsmaatregelen te bespreken. Deze besprekingen vonden plaats op 30 april, 7 mei, 3 juni en 30 juni. Er werd zonder discussie afgesproken dat alle politieke families hun schouders zouden zetten om constructief samen te werken en de getroffen Mellenaars, verenigingen en zelfstandigen te ondersteunen waar mogelijk en over de partijgrenzen heen samen te werken en te communiceren. Heel wat voorstellen werden op tafel gelegd en besproken. Niet alle voorstellen haalden de eindmeet, maar het voelde goed aan om op een constructieve manier alle getroffen Mellenaars, verenigen, edm te helpen.

De laatste bespreking met de fractievoorzitters dateerde van 30 juni. De gemeenteraadszitting werd van 7 september verplaatst naar 14 september en uiteindelijk naar 21 september om deze ondersteuningsmaatregelen grondig voor te bereiden; werd aan de oppositie gemeld. Niemand die hier een bezwaar kon tegen hebben.

Wat bleek uiteindelijk: één NV-A schepen had ongeplande vakantie voorzien op 7 september, het verplaatsen naar 14 september was ook niet mogelijk omdat op dat moment twee andere raadsleden met vakantie zouden gaan.

Uiteindelijk werd de zitting vastgelegd op 21 september. Tijdens deze zitting werd er een voorstel gedaan met 30 lokale maatregelen; waarbij er heel wat maatregelen uit de eerdere besprekingen werden geschrapt, aangepast of nieuwe voorstellen werden voorzien.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 september werd er nog een poging ondernomen door sp.a, groen en twee andere oppositieraadsleden mn Ellen Swennen en Christophe Saerens om de voorgestelde maatregelen aan te passen, te verfijnen en te verbeteren, maar tevergeefs.

De bestuursmeerderheid wijdde een half uur aan het debat om geen inhoudelijke bespreking van de Coronamaatregelen te voeren; maar een debat zonder inhoud is ... verloren moeite.

Beluister hier de bespreking tijdens de raadszitting