Hoe zie jij Oost-Vlaanderen in 2050?

Hoe zie jij Oost-Vlaanderen in 2050?

Hoe zie jij Oost-Vlaanderen in 2050?

Onze ruimte is niet eindeloos. We zorgen dus maar beter voor een duidelijke visie op onze beschikbare oppervlakte: welke maatschappelijke functies moeten waar tot bloei komen en waar willen we open ruimte vrijhouden? Op dergelijke vragen formuleerde de Provincie Oost-Vlaanderen een antwoord in het beleidsplan 'Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'. Het beleidsplan formuleert een strategische visie voor het provinciale ruimtelijk beleid tot 2050. Aan die visie zijn acties tot 2035 gekoppeld.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 21 april tot en met 19 juli 2023 kan iedereen reageren op het ontwerp beleidsplan ruimte en het ontwerp plan-MER.

Op zaterdag 29 april is iedereen doorlopend welkom van 14u tot18u op het publieksmoment in de Zebra, Zebrastraat 32 in Gent. De locatie is toegankelijk voor iedereen, ook voor wie slecht te been is.

Heb je specifieke vragen over de toegankelijkheid?

Stuur ze dan naar maakruimte@oost-vlaanderen.be.

Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis.

De provinciemedewerkers geven je dan met plezier een woordje uitleg.

Je kunt het ontwerp-beleidsplan ook inkijken, panelgesprekken bijwonen en feedback geven.

Meer info: