Beslissing tot fuseren uitgesteld?!

Beslissing tot fuseren uitgesteld?!

Beslissing tot fuseren uitgesteld?!

De voorbereiding van een eventuele fusie tussen Melle en Merelbeke wordt ondersteund door het consultancybureau E&Y. Tegen einde juni zal een eindrapport duidelijk maken of een fusie tussen Melle en Merelbeke o.a. een meerwaarde biedt voor de inwoners.

Een voorlopig ontwerp wees reeds uit dat dit daadwerkelijk deze richting uitgaat.

Het was de bedoeling om tegen de raadszitting van juni ’23 zowel in Melle als Merelbeke een principiële beslissing te nemen over het fusiescenario. Tijdens de raadszitting van 22 mei vernamen we van de Melse burgemeester dat deze beslissing wordt uitgesteld en pas zal worden genomen “ergens” in de zomerperiode. Reden? Niet gekend, niet gemeld.

Wordt uitstel, afstel? Worden net voor de eindstreep de fusieplannen afgeblazen door de Melse en Merelbeekse “politique politicienne”, een politiek die te veraf staat van wat de burger aanbelangt?

We weten het momenteel nog niet, maar volgen verder op.

We wachten het definitieve rapport van E&Y af, blijven zeer alert en houden jullie op de hoogte. Vooruit, we gaan er voor. Yes we can!