Het BCSD, wat, wie en waarvoor?

PALLIATIEVE PREMIE

Het BCSD, wat, wie en waarvoor?

Het BCSD, wat, wie en waarvoor?

Vooruit Melle wil de komende maanden meer duidelijkheid geven over het Melse bijzonder comité voor sociale dienst of het BCSD. Het bijzonder comité voor sociale dienst is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerende orgaan van het OCMW. Het Vast Bureau voert het dagelijkse bestuur van een OCMW, net zoals het college van Burgemeester en schepenen dit doet voor de gemeente.

De taken van het BCSD zijn vastgelegd in het decreet over het Lokaal Bestuur. Het BCSD is onder meer bevoegd om de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie te beslissen.

Het Melse BCSD bestaat uit een voorzitter en 6 leden en vergadert maandelijks. Tijdens deze vergaderingen worden OCMW-steunaanvragen besproken en beslist. Maandelijks worden er ongeveer een 55-tal individuele dossiers besproken.

Onze Vooruit-afgevaardigde is Wim Verween, die sinds 1 januari 2007 gemeenteraadslid is en sinds 1 januari 2019 lid is van het BCSD. Hij kan hierbij beroep doen op 42 jaar beroepservaring als stafmedewerker bij het OCMW van Gent.

Maar wat doet het BCSD van Melle eigenlijk?

Wat voor steunaanvragen worden er zo allemaal beslist?

In een korte reeks geven we graag 10 mooie voorbeelden, elke maand één. U vindt hieronder de eerste case over het toekennen van een palliatieve premie. Het spreekt voor zich dat alle voorbeelden van cases echt zijn, maar dat de naam fictief is omwille van de privacy. Vooruit Melle maakt ook het verschil voor heel wat Mellenaars, die het moeilijker hebben.

"Solidariteit is ons hoogste goed"

PALLIATIEVE PREMIE

Koen, een 70-jarige man die ongeneeslijk ziek is. Door de terminale medische toestand van Koen werd er bij de mutualiteit een palliatief dossier opgestart en een eerste palliatieve premie aangevraagd. Koen ontving deze 1ste palliatieve premie van zijn mutualiteit ten bedrage van 755,52 euro. Ook het OCMW van Melle kent dergelijke premie toe. De aanvraag dient te gebeuren binnen de 6 maanden na uitbetaling door de mutualiteit. De aanvraag bereikte het OCMW tijdig waardoor het OCMW besliste om Koen een eerste keer 250 euro toe te kennen. Deze premie kan tot twee keer door het OCMW worden toegekend als er ook een tweede premie van de mutualiteit wordt uitbetaald. Het BCSD probeert met deze bijkomende tegemoetkoming bij te dragen in de onkosten voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen.