Fusie Melle en Merelbeke

Fusie Melle en Merelbeke

Fusie Melle en Merelbeke

Intussen zal elke inwoner van Melle en Merelbeke het krantje met het Vooruit-standpunt over de fusie tussen Melle en Merelbeke hebben ontvangen. Intussen kregen we heel wat felicitaties en positieve reacties op deze publicatie. Mocht je het hebben gemist, dan bezorgen we jou het krantje nog eens.

Vooruit steekt het niet onder stoelen of banken: wij zien een fusie zitten, omdat we overtuigd zijn dat een fusie zowel de inwoners als de openbare dienstverlening ten goede zal komen. Een fusie heeft pas een slaagkans als de dienstverlening hetzelfde of nog beter wordt aangeboden en dat is: dichtbij huis, kwaliteitsvol, klantvriendelijk en herkenbaar.

Bovendien gaat Vooruit er voluit voor om de verschillende tarieven van de opcentiemen en gemeentebelastingen tussen beide gemeentes op het laagste niveau te brengen. Als de fusie doorgaat ijveren we er voor dat de opcentiemen op 910 worden gebracht en de gemeentebelasting op 7,5%. Merelbeke heft momenteel 7,7% gemeentebelasting terwijl dit voor Melle 7,5% bedraagt. Ook de opcentiemen verschillen voor beide gemeenten: Merelbeke heft de laagste (910) en Melle de meeste opcentiemen (945).

E&Y ondersteunde het fusieproces door een bestuurskrachtanalyse op te stellen. Het definitieve rapport werd besproken op dinsdagavond 27 juni. Het advies van E&Y om te fuseren is eerder positief. U kan het definitieve rapport hier lezen (Wegens embargo zal deze link pas actief zijn vanaf vrijdag 30 juni om 15u).

Op enkele aandachts- en werkpunten na lees je door het rapport heen de positieve effecten die een fusie kan hebben. De gelijkaardige karakters van beide gemeenten en de reeds bestaande samenwerkingsverbanden worden aangehaald als een meerwaarde en vereenvoudiging van de fusiebeweging. Naast enkele aandachtspunten (oa voldoende personeel) zijn de drie belangrijkste aandachtspunten de afstemming tussen beide gemeenten in het kader van de afvalwaterverwerking, de afvalverwerking en de zorgband Leie & Schelde.

Onze herhaalde vraag naar de visietekst van de administratie werd alweer afgeblokt (ondanks de eerdere belofte) onder het mom dat deze nog niet klaar is.... Nochtans is deze tekst van groot belang om de verdere fusiebeweging en samenwerking tussen Melle en Merelbeke uit te zetten.

In de tweede helft van augustus zal er een infomoment worden ingericht voor alle inwoners.

Een exacte datum hiervoor is op dit moment nog niet gekend.

Om nadien een finaal standpunt in te nemen in een raadszitting van september. Het spreekt voor zich dat deze raadszitting voor beide gemeenten op hetzelfde moment zal plaatsvinden (vermoedelijk op donderdag 14 september)

De Melse meerderheid had evenwel bedenkingen bij oa de toekomst van de zorgband, een garandeerde vertegenwoordiging aan mandatarissen Melle/Merelbeke in de bestuursorganen (1/3 en 2/3), etc... In totaal een zestal aandachtspunten, die in de loop van de zomervakantie zullen worden besproken. Melle wil maw een kerntakendebat voeren met Merelbeke; hetgeen volgens ons een legitieme vraag is.

Vooruit vroeg dan ook of er een delegatie van elke politieke fractie rond de tafel mocht zitten voor dit kerntakendebat, maar de Melse burgemeester vond dit geen goed idee....

Wordt vervolgd