Melse gezins- en groepsopvang wordt geprivatiseerd

Melse gezins- en groepsopvang wordt geprivatiseerd

Melse gezins- en groepsopvang wordt geprivatiseerd

Terwijl CD&V in de Vlaamse regering het (terecht) hard speelt en ten opzichte van Open VLD en NV-a stelt dat er geen "septemberverklaring" volgt als er geen extra middelen komen voor kinderopvang, besliste de Melse gemeenteraad om de lokale gezins- en groepsopvang te privatiseren en in concessie te geven. Dit houdt in dat de gemeente de regie behoudt, maar de dienstverlening niet meer aanbiedt en ook de coördinatie uit handen geeft. Als argumentatie haalt de Melse bestuursmeerderheid (CD&V en NV-a) aan dat deze opdracht niet tot het lokale takenpakket behoort en een privatisering noodzakelijk is om:

  • het zorgvuldigheid- en zuinigheidsbeginsel te bewaken en
  • te handelen vanuit een behoorlijk beheer van het eigen patrimonium

Vooruit Melle vindt dat het organiseren van lokale kinderopvang wel degelijk een taak is voor de lokale overheid, die heel dicht bij de bevolking staat en ook zo snel kan inspelen op lokale behoeften. Bovendien vinden wij de argumentatie van de Melse bestuursmeerderheid onzin omdat bij aanvang van deze legislatuur er pas twee nieuwe locaties werden gehuurd door het OCMW (i.c. op de ILVO-site en in de wijk Park Ten Hove - zie plan) en hiervoor ook personeel werd aangesteld. Het huren van deze nieuwe locaties en aanwerving van personeel zijn volgens ons een zeer duidelijke beleidsdaden die aangeven dat kinderopvang wel degelijk een beleidsprioriteit inhoudt.

Vooruit Melle reageerde op dit voorstel: "Het gaat hier om het afstoten van de eigen kinderopvang die tot vandaag een kerntaak is in Melle en tijdens deze legislatuur zelfs groeide en nu plots moet worden uitbesteed omdat dit thema momenteel maatschappelijk zeer gevoelig ligt en inhoudelijk ook sterk evolueert. De huidige bestuursmeerderheid liet jaren na om meer investeringen te doen in het personeel om de kinderopvang voldoende te coördineren en administratief te ondersteunen. Een keuze die wij volledig afkeuren."

Vooruit Melle stemde als enige Melse politieke partij tegen dit voorstel.