Een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden

Twee maten en twee gewichten

Een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden

Een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden

Bij de aanduiding van de leden voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) werd een bekwame en deskundige expert geweigerd omdat hij ooit sp.a gemeenteraadslid en verkiezingskandidaat was en hij sinds 2010 tot einde 2018 de gecorovergaderingen bijwoonde als vertegenwoordiger van de sp.a fractie. Sindsdien is betrokkene niet langer politiek actief.

De bestuursmeerderheid maakte dit uitsluitingscriterium pas bekend bij de aanduiding van de Gecoro-leden op 18 mei 2020 en niet vooraf. Betrokkene kandideerde niet als sp.a vertegenwoordiger maar als deskundige/expert en Mellenaar, maar dit speelde voor de bestuursmeerderheid geen rol.

Maar het verhaal gaat verder omdat de Melse CD&V en NV-a bestuursmeerderheid niet consequent handelde en er ook een voormalig CD&V gemeenteraadslid en bestuurslid van de lokale CD&V afdeling zetelt als stemgerechtigd Gecoro-lid, namens één van de maatschappelijke geledingen.

Volgens de bevoegde NV-a schepen is dit geen probleem aangezien betrokkene niet werd aangeduid als deskundige en het uitsluitingscriterium enkel geldt voor de deskundige experts. Een beleid met twee "maten" en twee gewichten dus.

sp.a Melle is van mening dat enerzijds dit uitsluitingscriterium geen meerwaarde biedt, maar dat bovendien alle stemgerechtigde kandidaten best worden beoordeeld volgens hun expertise en meerwaarde voor de Gecorowerking en dat een voormalig politiek mandaat niet per se een uitsluitingscriterium mag zijn.

Maar als dit uitsluitingscriterium dan toch wordt toegepast, dient elk stemgerechtigd lid van de Gecoro hier aan te voldoen en kan er geen vrijstelling zijn voor de "vriendjes".

Wordt vervolgd!

Beluister hier het audio fragment