Na 18 maanden nog altijd geen resultaten over de PFAS-metingen

Na 18 maanden nog altijd geen resultaten over de PFAS-metingen

Na 18 maanden nog altijd geen resultaten over de PFAS-metingen

Het PFAS-dossier blijft Vlaanderen beroeren. Terecht, want het betreft een gevaarlijk goedje dat niemand in zijn buurt wenst. Recente metingen in de buurt van Kwatrecht en Wetteren wezen uit dat dringende maatregelen moesten worden genomen en het gebruik van grondwater en het eten van goederen uit eigen kweek, best worden vermeden.

Sinds maart 2022, dus zo goed als anderhalf jaar terug, vraagt Vooruit Melle naar duidelijkheid of er al dan niet PFOS aanwezig is in de omgeving van de oude brandweerkazerne en het C. Melloyhof.

Na onze laatste vraag op 20 maart 2023 vernamen we dat er op 17 mei 2023 metingen zouden gebeuren op het openbare domein in de omgeving van het Camille Melloyhof (Melle Vogelhoek) en dat de resultaten vòòr de zomervakantie zouden worden bekendgemaakt.

De melding van de staalafnames werd op de gemeentelijke website aangekondigd (zie hieronder), maar deze melding is intussen verwijderd van de gemeentelijke site en de buurt ontving de beloofde resultaten nog niet. Vooruit hoopt samen met de buurt op het beste, maar het uitblijven van een duidelijke rapportering over de meetresultaten en de snelheid waarmee er in Wetteren werd gewerkt, maakt de omwonenden van het C. Melloyhof er niet geruster op. Vooruit Melle vroeg daarom in de raad van september naar het rapport over deze metingen die 4 maanden terug plaatsvonden.

De bevoegde schepen, F. De Buck, antwoordde dat de metingen plaatsvonden op 17 mei 2023, maar dat OVAM dit rapport intern nog niet goedkeurde en dat het studiebureau dat opdracht gaf tot de metingen later nog zal communiceren.

Vooruit Melle maakt zich de bedenking: waarom blijft dit zo lang duren? We delen de bezorgdheid van de omwonenden en vinden dat na anderhalf jaar het geduld van de omwonenden genoeg op de proef werd gesteld en hun geduld op is.

Vooruit Melle zal blijven aandringen en vragen naar deze resultaten.