De fusie versterkt onze gemeente

De fusie versterkt onze gemeente

De fusie versterkt onze gemeente

De gemeenteraad van 14 september was een unieke en heel bijzondere zitting omdat hierin de fusie tussen Melle en Merelbeke principieel werd beslist. Beide gemeenteraden vonden op hetzelfde moment plaats en stemden unaniem voor de fusie.

De financiële bonus van 18 miljoen euro schuldaflossing is voor Vooruit nooit de drijfveer geweest om deze fusie te aanvaarden. Volgens ons kan deze fusie enkel en alleen als de inwoners van beide gemeenten hier voordeel bij ondervinden. De komende drie maanden zullen meer duidelijkheid geven want in december 2023 volgt de definitieve beslissing om vanaf 1 januari 2025 als nieuwe gemeente van start te gaan. Het spreekt voor zich dat de komende maanden en ook in 2024 er dus heel wat werk op de plank ligt van zowel politiek, maar in het bijzonder van de beide administraties.

Om dit transitietraject in goede banen te leiden, werd een transitiemanager (uit Merelbeke) en een adjunct-transitiemanager (uit Melle) aangeduid. Bovendien zal ook elke gemeente één directeur-coördinator aanduiden. Beide directeur-coördinatoren zullen tot 1 januari 2025 respectievelijk instaan voor het algemene en het financiële beleid. Deze personen zijn momenteel nog niet gekend, maar worden één van de volgende maanden aangeduid.

Bezorgdheden van de inwoners die ook tot uiting kwamen op de infoavonden en bij de bevraging van de inwoners moeten bijzonder aandacht blijven krijgen:

  • Waar en wanneer zullen we voor welke vorm van dienstverlening terechtkunnen?
  • Moet ik voor een rijbewijs naar Merelbeke of kan dit ook nog in Melle?
  • Hoe vullen we de ruimtelijke ordening van de nieuwe gemeente in?
  • Wat met de investeringen in mijn straat, wijk of de ondersteuning van mijn verenging?
  • Hoe zal de gemeentelijke dienstverlening worden georganiseerd?
  • Waar kan men terecht met vragen voor het OCMW?
  • etc.

Voor ons zijn dit zeer menselijke en terechte bezorgdheden, die zo snel als mogelijk moeten worden beantwoord. Vooruit stelde dan ook voor dat de bestuursmeerderheid de komende maanden veel transparanter te werk zou gaan en echte inspraakmomenten zal organiseren. Inspraakmomenten waarbij de raadsleden kunnen worden bevraagd door de inwoners, over het beleid, dat zal worden uitgestippeld voor de nieuwe gemeente. Een publiek vragenuur dat bvb voorafgaand aan de maandelijkse raadszitting kan plaatsvinden en waarbij de inwoners bij alle raadsleden terechtkunnen met hun vragen.

Het standpunt van Vooruit Melle met betrekking tot de fusie wijzigde niet sinds onze een publicatie die in juni jl. in alle brievenbussen van Melle en Merelbeke werd gebust. Wij blijven voorstander van deze fusie omdat wij overtuigd zijn van het versterkende effect ervan voor beide gemeenten en de verbetering aan dienstverlening en het financieel voordeel voor de inwoners.

Toch zijn we ook behoedzaam omdat een fusie geen annexering mag zijn. Het kleinere Melle mag niet de zoveelste deelgemeente van Merelbeke worden. Het betreft hier een vrijwillige en geen verplichte fusie. We vrezen dat als er een discrepantie of ongelijkheid ontstaat, dit ook nog jaren gevolgen zal hebben in de verdere samenwerking en verstandhouding tussen beide administraties. We mogen niet vergeten dat: tevreden personeel zorgt voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening en dus ook voor tevreden inwoners van onze nieuwe gemeente.

Bekijk ajb de volledige tussenkomst van Vooruit Melle op deze link en wie zin heeft kan hier deze volledige gemeenteraad en alle tussenkomsten bekijken

Veel kijkplezier