Fusie Melle en Merelbeke: het traject

Fusie Melle en Merelbeke: het traject

Fusie Melle en Merelbeke: het traject

Dinsdag 10 oktober maakten de mandatarissen van Melle en Merelbeke kennis met elkaar tijdens een toelichtingsmoment. Tijdens deze avond werd het plan van aanpak en het traject voorgesteld dat zal worden gevolgd vanuit de fusiecoördinatie. Merelbeke en Melle hebben allebei een ambetnaar aangeduid om de fusie te begeleiden en in goede banen te sturen.

Ook de nieuwe naam van de gemeente kwam die avond aan bod. Hiervoor zal er heel binnenkort een oproep worden gelanceerd onder de bevolking van beide gemeenten. Alle inwoners zullen een nieuwe naam kunnen voorstellen. Deze voorstellen zullen zowel digitaal als fysiek kunnen worden ingediend. Hou je brievenbus dus in het oog.

Hier vindt u alvast het persbericht hiervan.

Wat opviel tijdens de presentatie van bijgevoegde toelichting is dat de inbreng van de mandatarissen uit de oppositie zo goed als niet wordt toegelaten en dat de inspraak of participatie van de inwoners wordt herleid tot infomomenten, een website met FAQ's etc.

Het is daarom dat tijdens de raad van oktober Vooruit Melle nogmaals aandrong om de inwoners "echt" te betrekken bij de fusie door hen te laten participeren, vragen stellen aan de raadsleden, suggesties te laten maken, etc en dit structureel te voorzien in het ganse proces.

Onze voorstellen werden door de burgemeester meegenomen, maar of er ook gevolg wordt aan gegeven, blijft maar de vraag.