Zit de oppositie eindelijk mee aan tafel van de fusiebesprekingen?

Zit de oppositie eindelijk mee aan tafel van de fusiebesprekingen?

Zit de oppositie eindelijk mee aan tafel van de fusiebesprekingen?

Sinds de principiële beslissing over de fusie op 14 september werden de beleidsthema’s en politieke visie over de toekomstige gemeente door een politieke stuurgroep met de leden van beide colleges van burgemeester en schepenen samen met de gemeentelijke administraties voorbereid.

De oppositiepartijen werden hier jammer genoeg totaal niet bij betrokken. Nochtans vroeg Vooruit Melle van meet af aan dat zowel de inwoners als de oppositiepartijen inspraak en deelname aan het fusietraject en de politieke besprekingen zouden krijgen. De Melse burgemeester beloofde telkens dat onze vraag zou worden bekeken, maar er gebeurde totaal niks met deze vraag.

De Merelbeekse oppositie kreeg daarentegen op regelmatige basis informatie en overleg met telkens een overzichtelijke stand van zaken over de besprekingen van deze politieke stuurgroep.

Het verschil tussen politieke cultuur in Melle en Merelbeke is aanzienlijk!

Voor Vooruit Melle was de maat vol. Onze fractie vroeg in de raad van november inspraak voor alle Melse politieke fracties. Ons agendapunt werd tegen alle verwachting in goedgekeurd met een wisselmeerderheid omdat er twee schepenen (Lieselot Bleyenberg CD&V en Frank De Vis NV-a) hierop instemden waardoor het voorstel met 10 stemmen tegen 9 werd aanvaard.

Onze verrassing was groot toen we de dag vòòr de politieke stuurgroep de melding kregen dat deze vergadering werd geannuleerd. De oppositie kreeg opnieuw geen kans om deel te nemen of te worden geïnformeerd over de fusie.

Zo goed als zeker werd deze annulering politiek ingegeven en dit vinden we zeer problematisch. Niet alleen wordt ons de kans ontnomen tot inspraak en participatie, maar bovendien stellen de burgemeesters hun eigen macht boven de democratische beslissing van de gemeenteraad. De oppositie zit dus – ondanks een democratische beslissing – momenteel nog altijd niet aan de besprekingstafel! We blijven aandringen en overwegen een klacht in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

We komen hier ongetwijfeld in een volgende nieuwsbrief op terug, maar verkozen onze lezers als eerste hierover informeren.

Elders op het web: HLN: Oppositie mee aan tafel voor fusiegesprekken