Kinderopvang binnenkort niet langer in de handen van het OCMW

Kinderopvang binnenkort niet langer in de handen van het OCMW

Kinderopvang binnenkort niet langer in de handen van het OCMW

De privatisering van de OCMW kinderopvang hangt al een tijdje in de lucht. Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 januari ’24 vernamen we dat het college van burgemeester en schepen nog diezelfde week rond de tafel zit met de drie grootste marktspelers: I-mens, Helan en Ferm om nadien finaal een partner te kiezen.

We vernamen ook dat einde november 2023 de coördinator van de OCMW-kinderopvang een nieuwe uitdaging aangaat en ontslag nam. We vreesden een onderbreking van de dienstverlening en stelden hierover dan ook enkele vragen aan de bevoegde schepen.

Vooruit drong bij de bestuursmeerderheid aan om de kwalitatieve werking van de kinderopvang door te laten gaan en zowel de ouders als het personeel te informeren over de op til zijnde wijzigingen.

De schepen verklaarde dat zowel ouders als personeel werden geïnformeerd en terechtkunnen met vragen zowel bij de hoofdmaatschappelijk werkster als de algemeen directeur of het algemeen telefoonnummer van het OCMW.

Dit voorstel is volgens ons een weinig efficiënte oplossing omdat beide ambtenaren nu al overbevraagd worden in het kader van de dagelijkse werking en de fusie met Merelbeke. Bovendien is het algemeen telefoonnummer niet echt geschikt om een oplossing aan te reiken als er zich acute probleemsituaties voordoen op één van de drie locaties van de kinderopvang.

Vooruit Melle blijft het dossier over de kinderopvang opvolgen omdat dit een noodzakelijke en belangrijke dienstverlening is en er zich mogelijks problemen naar continuïteit of kwaliteit kunnen voordoen. Ervaart u of verneemt u dat de OCMW-kinderopvang problematisch verloopt, laat het ons dan weten ajb op info@vooruitmelle.be.

Vooruit Melle vindt een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening aan onze bevolking uiterst belangrijk.