Voorbereidende werken Bergwijkbrug

Voorbereidende werken Bergwijkbrug

Voorbereidende werken Bergwijkbrug

Voorbereidende werken Bergwijkbrug zorgen nu al voor extra verkeershinder en -drukte in wijk Vogelhoek.

In Merelbeke zijn de voorbereidende werken opgestart om de Bergwijkbrug (t.h.v. Eurotuin e.d.) te vervangen door een compleet nieuwe constructie (zie website Merelbeke).

Deze werken zorgen ervoor dat nu reeds heel wat verkeer op zoek gaat naar een alternatieve route om de verkeersdrukte in de buurt van de werken te omzeilen. Daarbij wordt al te vaak gebruik gemaakt van de GPS en die duidt niet steeds meteen de logische, maar wel de kortste route aan. Dat werken hinder veroorzaken is bijna logisch te noemen, maar de impact ervan dient, volgens ons, tot een minimum beperkt te worden.

Het is een aantal bewoners van de Vogelhoek opgevallen dat het verkeer toegenomen is en dat er meer wagens en vrachtwagens door bepaalde straten komen, straten waar ze normaal niet moeten zijn. Daarom vroegen deze buurtbewoners aan onze sp.a-fractie om een vraag te stellen aan de bestuursmeerderheid van onze gemeente. Daarbij zou het bestuur van Melle (CD&C/NV.A meerderheid) in overleg kunnen gaan met het bestuur van Merelbeke om te bekijken of men kan overgaan tot het plaatsen van wegwijzers die het verkeer in de aanbevolen richten kan leiden.

Het antwoord van de bevoegde schepen van openbare werken Dirk Gistelinck was duidelijk: We zien niet in waarom we nu in overleg zouden moeten gaan met de gemeente Merelbeke? Tot op heden zijn de werken aan de brug nog niet gestart, deze is nog steeds in gebruik dus waarom zouden we al omleidingsborden moeten voorzien.

Pro-actief denken en werken is dus echt niet besteed aan deze meerderheid. Als je een signaal ontvangt vanuit de bevolking dat er zich nu reeds problemen voordoen, waarom dan nog wachten? Wij zouden alvast opteren voor een constructief overleg met onze buurtgemeente Merelbeke om te kijken wat reeds mogelijk is of voorzien kan worden om zo de reeds toegenomen verkeersdrukte de door de gemeente opgelegde omleiding te laten volgen om zo de druk weg te nemen uit de zijstraten van de Merelbekestraat en de omgeving van de basis- en middelbare school een stuk veiliger te maken.

Beluister hier het audio fragment