OCMW-Poetshulp aan huis

OCMW-Poetshulp aan huis

OCMW-Poetshulp aan huis

Heel wat private bedrijven bieden poetshulp aan huis aan. Maar hier en daar (eerder uitzonderlijk) bieden ook openbare besturen poetshulp aan huis aan. Het OCMW van Melle is zo een bestuur dat deze hulp als dienstcheque-onderneming aanbiedt.

Meer info over de poetshulp aan huis van het Melse OCMW vind je op: https://www.ocmwmelle.be/huishoudelijke-hulp

Het aanbieden van deze diensten is één zaak; maar het daadwerkelijk poetshulp krijgen, is momenteel geen evidentie.

Dergelijke poetshulp aan huis kan nochtans zeer gewenst of soms ook noodzakelijk zijn.
Kortstondig: bijvoorbeeld na een medische ingreep of Langdurig: op hogere leeftijd als je zelfredzaamheid het niet meer toelaat om zelf je woning netjes te onderhouden.

Afhankelijk van uw zorgprofiel kan poetshulp aan huis met of zonder dienstcheques worden aangeboden. Één van de grotere private spelers op de markt is I-Mens. Meer info over hun aanbod vind je op: https://www.i-mens.be/ons-aanbod/poetshulp.

Maar waarom wachten Mellenaars nu al twee jaar op deze noodzakelijke huishoudelijke hulp van het Melse OCMW?

In een gesprek met enkele poetshulpen van deze OCMW dienstencheque-onderneming vernemen we dat de werknemers sinds enige tijd geen nieuwe klanten meer toegewezen krijgen en dat zij worden ingeschakeld om de lokalen van het OCMW en de gemeente te poetsen ipv aan huis te poetsen. Nochtans is er een lange wachtlijst met Mellenaars, die reeds meer dan twee jaar wachten op deze noodzakelijke hulp. Hoe kan zo iets?

We weten dat deze dienstverlening reeds jaren verlieslatend is, maar de vraag is of de bestuursmeerderheid een serieuze inspanning leverde om deze dienstencheque-onderneming minder verlieslatend te maken? Of wordt deze dienstverlening bewust afgebouwd zodat deze langzaam uitdooft? Wees dan duidelijk en licht de tientallen wachtende Mellenaars in dat het OCMW de poetshulp aan huis afbouwt.

Vooruit is van mening dat een openbare dienstverlening kwaliteitsvol en laagdrempelig moet zijn, maar niet perse winstgevend moet zijn.

Dat een deel van het poetspersoneel niet wordt ingezet om te poetsen aan huis, is niet alleen nefast voor de financiële balans van de dienstencheque-onderneming, maar ook voor de dienstverlening aan de Mellenaars. We zijn van mening dat als je alS OCMW een dienstverlening aanbiedt, je dit ook goed moet doen ofwel doe je het beter niet.

Deze bewuste afbouw aan publieke en laagdrempelige openbare dienstverlening kunnen we als Vooruit niet aanvaarden.

Op zijn minst dient er een ernstige oefening te worden gemaakt om deze OCMW-dienst er opnieuw financieel bovenop te helpen en om het poetspersoneel in te zetten waarvoor zij werden aangeworven: kwaliteitsvolle poetshulp aanbieden aan huis!