Een gele doos kan levens redden!

Een gele doos kan levens redden!

Een gele doos kan levens redden!

In Melle wonen er 543 inwoners (tussen de 80 en 90 jaar) en 130 (90+). Deze cijfers zijn inclusief de 75-plussers, die in een zorgresidentie verblijven (bron: website alle cijfers). Volgens de omgevingsanalyse 2022 van de Eerstelijnszone Scheldekracht wonen in de gemeenten Melle, Wetteren en Wichelen de hoogste percentages alleenwonende 75-plussers (respectievelijk 35,4%, 37,7% en 38,5%). Deze percentages liggen allemaal hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Bron: website eerstelijnszone

Vooruit Melle wil bijdragen tot het gezond ouder worden van elke Merelbeke-Mellenaar en stelt voor om het project “gele doos” uit te rollen onder de meest kwetsbare doelgroep van de gemeente Melle, nl. de alleenwonende 75-plussers.

Wat is de gele doos? De gele doos ziet er een beetje uit als een kleine boterhamdoos en bevat belangrijke (medische) gegevens. De gele doos bestaat uit

  • Een ringboekje voor persoonlijke- contact- en medische gegevens
  • Een hoesje met medicatieschema en optioneel een vermissingsfiche: enkel voor personen met dementie en dwaalgedrag
  • Een stickerkaart met:
    • blauwe sticker voor op de binnenkant van de deur te bevestigen;
    • een sticker om aan de binnenkant van het deksel van de gele doos te kleven met naam, rijksregisternummer en een (uniek) doosnummer;
    • noodnummers

Je bewaart de gele doos in de koelkastdeur omdat dit een gemakkelijk vindbare plaats is voor hulpdiensten. Wanneer ouderen in nood verkeren of vermist zijn, vinden brandweer, hulpverleners en politie sneller de nodige informatie. De gele doos is speciaal bedoeld voor senioren, personen met een handicap, mensen met een chronische ziekte of andere kwetsbare Mellenaars.

Diverse gemeenten en steden startten dit initiatief op dat tot op heden met succes werd uitgerold. Als proefproject stelt Vooruit Melle voor om deze gele doos te introduceren bij de meest kwetsbare groep van de Mellenaars van 75-plus. Deze gele doos kan dus levens redden en is gratis af te halen door de doelgroep of door hun familie, vrienden of mantelzorgers. Na evaluatie zal worden beslist om deze gele doos al dan niet uit te rollen bij de overige kwetsbare Mellenaars.

Vooruit Melle dient het voorstel in om de gele doos als proefproject te verdelen onder de kwetsbare doelgroep van de thuiswonende 75-plussers. Wij hopen natuurlijk dat dit voorstel wordt aanvaard door de Melse bestuursmeerderheid. Dit voorstel wordt besproken op de extra raadszitting van 28 maart om 20u30 in het gemeentehuis van Melle.

Aangezien deze zittingen openbaar zijn, is iedereen van harte welkom om deze bespreking bij te wonen. Het volledige voorstel leest u hier. Een eerste evaluatie van de gele doos door de Eerstelijnszone Schelde en Leie kan je hier lezen.