Is de OCMW-dienstverlening door iedereen gekend?

Is de OCMW-dienstverlening door iedereen gekend?

Is de OCMW-dienstverlening door iedereen gekend?

De federale regering maakte 125 miljoen euro vrij om alle burgers financieel te ondersteunen tijdens de Coronacrisis en zette hiervoor ook als ondersteuning een communicatiecampagne op punt en dit in het bijzonder voor alle kleinere OCMW's zoals dat van Melle.

Zowel de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie (POD MI), maw toezichthoudende overheid van alle OCMW's als het netwerk tegen armoede stelden de voorbije maanden vast dat bepaalde categorieën personen nog steeds niet bij het OCMW durven aankloppen.

Mensen blijven zich schamen om professionele hulp bij het lokale OCMW te vragen, terwijl daar niks fout aan is want het lokale OCMW is er voor iedereen.

Niet alleen voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor mensen die raad willen vragen, een gesprek wil voeren met een psycholoog, zich moeilijk kunnen verplaatsen, enz

Vorige legislatuur zou het aanbod aan Melse OCMW-dienstverlening meer worden bekendgemaakt aan de hand van opendeurdagen, publicaties etc. Tot op heden stellen we tot onze tevredenheid vast dat er al een aanpassing gebeurde van de website van het OCMW en vernamen we dat er werk wordt gemaakt van een publicatie, die wordt besproken op de intergemeentelijke eerstelijnsdiensten. Ook in de Melle in Beweging wordt er regelmatig aandacht gegeven aan de OCMW-diensten.

Maar de drempel naar het OCMW blijft bestaan.

Er werden nog geen opendeurdagen georganiseerd en ook de publicatie met een volledig overzicht aan diensten viel nog niet in de brievenbus van de Mellenaar.

Tijdens de gemeenteraad werd hierover naar het standpunt van de bevoegde schepen De Vis gevraagd omdat sp.a vindt dat elke publicatie over de OCMW-dienstverlening een stap in de goede richting is.

Hoe jammer is het dat iemand, die hulp nodig heeft de eerste stap niet durft te zetten door gebrek aan concrete informatie? Wie heeft recht op wat? Welke dienstverlening biedt het OCMW aan? Hoe wordt dit aangevraagd?

sp.a Melle had gretig gebruik gemaakt van het aanbod van pasklare drukwerken in 7 diverse talen, die in oktober 2020 door de federale overheid ter beschikking werd gesteld.

Naast de onbekendheid van het aanbod aan diensten is de taalbarrière één van de knelpunten in de strijd tegen het COVID-19-virus. Brochures in een taal die wordt begrepen zijn dus een belangrijk instrument om anderstalige Mellenaars te bereiken in de strijd tegen COVID 19.

Uit het antwoord van de schepen vernamen we dat hij het nut niet inziet om dergelijke meertalige brochures te gebruiken. Onze suggestie om de digitale folders online te plaatsen en enkele exemplaren in het OCMW en het LOI te leggen, werd weggelachen.

Als de schepen het nut hier niet van inziet van deze campagne en dit niet wil doen, zullen wij deze informatie en folders op de site van sp.a Melle ter beschikking stellen van elke (al dan niet anderstalige) Mellenaar die het wil lezen of het informatiefilmpje wil bekijken.

Deel ajb ons bericht, vertel het verder, ... maak zoveel mogelijk mensen duidelijk dat sharing is caring".

Bekijk hier het video fragment