Uw centen in Melle

Uw centen in Melle

Uw centen in Melle

Afgelopen gemeenteraad kwam de jaarrekening van 2023 op de agenda. Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij deze onder de loep om te weten te komen wat het bestuur met onze centen uitspookt.

Helaas is het ook deze keer geen rozengeur en maneschijn. Amper 48% van het investeringsbudget voorzien voor 2023 werd effectief ook geïnvesteerd, er werd voor bijna 4 miljoen niet geïnvesteerd in het werkjaar 2023. Daarnaast zijn een aantal uitgaveposten opnieuw verschoven naar het volgende jaar. Inwoners van o.a. de Kloosterstraat en Wezenstraat blijven zo nog langer op hun honger zitten, om maar één voorbeeld te geven.

Jaarlijks worden er ook toegestane subsidies voorzien aan diverse verenigingen, hulpdiensten en adviesraden. Hier kwamen we tot de vaststelling dat meer dan 54.000 euro niet gebruikt werd. Volgens ons is het onvoldoende bekendmaken van diverse subsidies de grootste reden van het niet uitgeven ervan. Ze komen niet tot bij de juiste personen.

Gemeentebudgetten zijn complex en vallen vaak moeilijk in te schatten. Het is dan ook een heel werk om alles op de juiste posten in te vullen en de balans in evenwicht te houden. Veel inkomsten en uitgaven in de algemene werking van de gemeente fluctueren sterk. Een oprechte dank u wel aan de financiële dienst om de cijfers steeds te voorzien van de nodige onderbouwde info.

We blijven hopen op een open cultuur van politiek voeren. Waarbij inspraak van alle partijen nodig en noodzakelijk is. Daarnaast hopen we dat de nieuwe bestuursploeg doelstellingen formuleert die realistisch en haalbaar zijn. Want je mag dan wel op een berg geld zitten, de burger verwacht iets terug. Je mag de beste van de klas zijn, de burger verwacht iets terug. Er werd geïnvesteerd in onze gemeente, echter onvoldoende en soms met de verkeerde budgetten voor de verkeerde projecten.