Verhoogde tegemoetkoming zonder financiële zorgen

Verhoogde tegemoetkoming zonder financiële zorgen

Verhoogde tegemoetkoming zonder financiële zorgen

De groep kwetsbare Mellenaars ontvangt binnenkort een Mellebon. Voor kwetsbare gezinnen zonder kinderen wordt 4 keer per jaar 20 euro voorzien en voor gezinnen met kinderen wordt dit bedrag verhoogd met 10 euro ongeacht het aantal kinderen.

sp.a stelde eerder in de gemeenteraad van september voor om de doelgroep uit te breiden naar personen met IGO (inkomensgarantie voor ouderen) en naar personen met een verhoogde tegemoetkoming. Op het eerste voorstel werd ingegaan; maar volgens schepen en OCMW-voorzitter De Vis is de doelgroep van personen met een verhoogde tegemoetkoming onvoldoende kwetsbaar en financieel getroffen om ook deze mensen een financiële compensatie te geven.

sp.a drong tijdens de zitting van november nogmaals aan omdat wij overtuigd zijn dat de personen met een verhoogde tegemoetkoming het wel degelijk financieel moeilijk hebben. We argumenteerden dat deze verhoogde tegemoetkoming op uniforme en objectieve manier wordt toegekend op basis van bepaalde criteria en dit aan vier grotere doelgroepen

  1. Mensen die drie opeenvolgende maanden steun of een leefloon van het OCMW krijgen
    => deze groep werd maw reeds opgenomen in het reglement

  2. De drie volgende groepen werden niet opgenomen in het reglement:
  3. Je hebt een handicap en krijgt hiervoor een tegemoetkoming;
  4. Eenoudergezinnen, weduwen en weduwnaars, invalide loontrekkenden, invalide zelfstandigen met gelijkstelling wegens ziekte, gepensioneerden ambtenaren op vroegtijdig pensioen door ziekte of lichamelijke gebreken
  5. Ofwel de groep die over een laag gezinsinkomen beschikt.

Schepen De Vis motiveerde tegen dat niet iedereen in deze doelgroepen het financieel moeilijk heeft en kan het daarom niet maken dat iedereen uit deze doelgroep een financieel duwtje in de rug zouden krijgen.

We hebben tijdens de zitting nogmaals duidelijk gemaakt dat zijn standpunt zo fout is en ten onrechte een groot deel van deze doelgroep benadeeld. Maar … onze motivatie haalde niks uit.

We hebben voorgesteld om de Mellebon aan de kwetsbare gezinnen met kinderen meer eerlijk te verdelen en boven de 20 euro een bedrag per kind te voorzien ipv 30 euro voor elke gezin ongeacht het aantal kinderen. Ook deze suggestie werd weggelachen door de Melse meerderheid; hetgeen wij een gemiste kans vinden om nog meer mensen te bereiken die het tijdens de Coronacrisis financieel bijzonder moeilijk hebben. Zowel vraag als antwoord kan hier worden bekeken.

Bekijk hier het video fragment