Oppositiepartijen alweer niet ernstig genomen door Melse meerderheid.

Oppositiepartijen alweer niet ernstig genomen door Melse meerderheid.

Oppositiepartijen alweer niet ernstig genomen door Melse meerderheid.

In de gemeenteraad van 16 november diende een agendapunt goedgekeurd te worden met betrekking op parkeertoezicht in de blauwe zone. Door technische problemen met het streamen van deze gemeenteraad werd deze geschorst en uitgesteld naar maandag 23 november.

Datzelfde punt kwam opnieuw op de agenda van 23 november, echter werd er reeds een aanpassing doorgevoerd. Deze keer dienden we enkel nog akte te nemen van het punt en dus niet meer te stemmen. Het college van burgemeester en schepenen (CBS) had de dag na de mislukte gemeenteraad in hun collegezitting van 17 november reeds de goedkeuring gegeven voor dit punt.

Op deze wijze zet de meerderheid meteen het mes op de keel van de oppositie omdat alles al in kannen en kruiken is. Om wettelijk in orde te zijn wordt dit wel nog eens voorgeschoteld aan de gemeenteraad. Als oppositieleden voelen wij ons, door deze manier van werken door de meerderheid, niet ernstig genomen en onder gewaardeerd voor onze inzet.

Het klopt dat er tijdens de zitting zelf ruimte is voor debat, maar baat het als je weet dat de meerderheid uit 11 leden bestaat tegen 10 oppositie leden. Het agendapunt zal gewoon passeren en de tussenkomsten van de oppositie worden gewoon van tafel geveegd en weggelachen.

Maandelijks bereiden we als oppositieraadsleden met de nodige zorg en grondigheid de gemeenteraad voor om op een zo constructief mogelijke manier bijdragen te leveren aan de raad. Tijd die we met veel plezier investeren omdat jullie als inwoners ons het vertrouwen schonken. Het zorgt dan ook voor frustratie en een wrang gevoel, temeer omdat het niet de eerste keer is dit jaar dat de meerderheid agendapunten op de raad brengt die reeds vooraf goedgekeurd werden, dit is ons letterlijk uitlachen in het gezicht.

Deze manier van handelen en het niet waarderen van de inbreng en meerwaarde van de oppositie moet stoppen. We hopen dat de huidige meerderheid van NV.A en CD&V vanaf heden het nodige respect kan opbrengen voor het werk van de oppositie