Beloofde fietssuggestiestroken komen er niet!

#Merelbekestraat

Beloofde fietssuggestiestroken komen er niet!

Beloofde fietssuggestiestroken komen er niet!

De huidige bestuursmeerderheid van CD&V en NV.A beloofde de aanleg van fietssuggestiestroken en snelheidsremmende maatregelen in de Merelbekestraat om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. Dit staat ook opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan. Er is hiervoor ook reeds €100.000 gebudgetteerd.

Opnieuw een belofte die niet gerealiseerd wordt.

De redenen waarom deze inrichting niet mogelijk zijn kan men terugvinden bij het Agentschap Wegen en Verkeer en bij De Lijn.

Het agentschap legt bepaalde normen op aan welke deze suggestiestroken dienen te voldoen, deze werden volgens de bevoegde schepen onlangs aangepast waardoor er in de Merelbekestraat onvoldoende ruimte is.

Volgens De Lijn zijn de voorziene wegversmallingen negatief voor de verkeersveiligheid en doorstroming van hun voertuigen. Ze zijn wel positief over het voorstel om een middenberm te realiseren.

De voorstellen van de mobiliteitsambtenaar werden reeds voorgelegd aan de Gemeentelijke Werkgroep Verkeer, deze adviseert om de straat in te richten als een zone voor 30km/u.

Beste buurtbewoners, ook wij waren aanwezig tijdens de laatste uiteenzetting over de aanleg van het Mussenbos. Daar beloofde de bevoegde schepen nochtans dat er voor de bocht, die aansluit op het verkeersplateau, wel degelijk snelheidsremmende maatregelen zouden komen.

Op 17 november vroegen wij aan de gemeente om – net zoals voor heel wat andere werkzaamheden zoals de Merelbekebrug, Gontrode Heirweg, NMBS-werkplaats, etc – één of twee buurtcontactpersonen aan te duiden. Deze personen staan in voor de rechtstreekse communicatie en overleg tussen de bewoners en de aannemer(s). Dergelijke snelle contacten hebben in het verleden hun meerwaarde bewezen omdat er zo veel sneller en vlotter naar een oplossing wordt gezocht voor allerhande grote en kleine problemen. De gemeente ging evenwel niet in op onze suggestie en duidde een eigen personeelslid aan die de werf zal opvolgen.

Zo als het er nu naar uitziet, zal de Merelbekestraat niet meteen veiliger worden voor de zwakke weggebruikers, terwijl het STOP-principe nochtans de rode draad door het mobiliteitsplan is.

Wij vrezen dat het zal beperkt blijven tot de geplande verkeersdrempel als enige afremming voor de snelheid in de straat. Een maximale snelheid 30km/u kan je niet enkel en alleen afdwingen door borden met snelheidsindicatie te plaatsen. We hopen mee met jullie dat het huidige Melse bestuur met creatievere voorstellen naar buiten zal komen om alsnog de veiligheid van de zwakke weggebruiker te vergroten.

Wij vinden het dan ook onze taak om jullie hiervan op de hoogte te brengen en zullen dit van dichtbij blijven opvolgen.

Indien u verder nog vragen hebt of met ons wenst af te spreken kan u ons steeds contacteren via info@spa-melle.be of bij Tim Dhondt (0477 33 24 20) of Wim Verween (0486 60 92 51).