Een sportsprookje op de Kouterslag Melle

Een sportsprookje op de Kouterslag Melle

Een sportsprookje op de Kouterslag Melle

Midden in de prachtige groene natuur van Melle ligt een oase voor sport en ontspanning. Reeds jaren is de Kouterslag een ontmoetingsplaats voor iedereen die wil ontspannen, genieten en sporten. Om deze groene long verder te ontwikkelen kocht de gemeente de omliggende gronden aan om het sport- en recreatiepark te kunnen uitbouwen tot een gecentraliseerd geheel voor sport en ontspanning.

.

In 2015 werd door de huidige meerderheid met het nodige tromgeroffel een prachtig masterplan voorgesteld, waarin de toekomst voor de kouterslag naar voren werd gebracht. Een plan dat duidelijk uitgewerkt was, wat komt waar, welke functie krijgt welk stuk van deze groene long en hoe gaan we als Melle sport en ontspanning samenbrengen.

Het masterplan heeft een tijdspanne van 20 jaar met daaraan gekoppeld de nodige investeringen, zo werd voor de diverse sportclubs en inwoners van Melle duidelijk welke koers het bestuur van Melle wou uitvaren. Aan dit masterplan werd ook een raming van budgetten gekoppeld. Minstens 7 miljoen euro zou voorzien worden om het voorgestelde masterplan uit te rollen. De huidige schepen van sport was, en heel terecht, fier op het voorgestelde plan. Net zoals vele Mellenaars keken wij uit naar de realisatie van dit masterplan.

Helaas kennen sprookjes blijkbaar niet steeds een mooi eind.

De plannen worden aangepast, de plannen worden gewijzigd en in plaats van een masterplan is dit eerder een ‘ad hoc' plan geworden. Jammer.

Het was bij de voorstelling van het plan o.a. de bedoeling om een volledig voetbalcomplex te installeren, zodat zowel provinciaal als amateurvoetbal er hand in hand zouden kunnen spelen. Het sprookje begon met de aanleg van een kunstgrasveld, een compleet afgewerkt veld dat garanties biedt om ook in bijzondere weersomstandigheden toch te kunnen spelen, een veld dat steeds in optimale staat is en het voetbal alleen maar ten voordele zou komen.

Het masterplan voorziet daarnaast de aanleg van 2 grasvoetbalvelden, de bouw van een kantine en kleedkamer. Als dit gerealiseerd is, kunnen voetbalclubs als Cercle Melle en/of Tenstar Melle daar komen spelen. Want weet, de huidige terreinen van Cercle Melle die eigendom zijn van de gemeente, zijn ingekleurd als bouwgrond, en het is diezelfde schepen van sport die het decadent vindt om op bouwgrond te voetballen.

Vandaag wordt duidelijk dat het huidige bestuur te enthousiast was in de voorstelling van hun masterplan. Er worden diverse aanpassingen gedaan zoals het halveren van de parking en het niet verder ontwikkelen van het voetbalcomplex, ook de bouw van een professionele sporthal wordt op de lange baan geschoven, en dat vinden wij niet correct.

Onder andere Cercle Melle ziet zich op heden genoodzaakt om €400.000 te investeren, op de huidige terreinen, om competitief te blijven en ook degelijk voetbal te kunnen aanbieden. Het huidige veld in natuurgras behouden betekent dat men steeds afhankelijk is van de weersomstandigheden. Lange droogte verandert het veld in een zandbak, te veel regen tovert het om in een modderpoel. Dus ja, het is logisch dat Cercle Melle deze investeringen wil doen, maar indien het huidige bestuur zich aan de voorgestelde planning van het masterplan zou houden, dan had een verhuis van Cercle Melle naar de Kouterslag een veel betere oplossing geweest.

Doordat Cercle Melle deze investeringen gaat doen hebben zij 2 extra voorwaarden gesteld. Ze vragen een verlenging van hun huidige contract van 2032 naar 2040 en ze vragen een jaarlijkse subsidie van €10000 per jaar over een looptijd van 20 jaar. Op heden krijgt Cercle Melle gemiddeld €4000 subsidies per jaar, door in te stemmen met deze voorwaarden krijgen zij zomaar, zonder specifieke voorwaarden, meer dan het dubbele van hun jaarlijkse sportsubsidies. Hou fair kan je dit verklaren aan de andere sportclubs in Melle.

Zoals eerder al is gebleken, ontbreekt het dit bestuur opnieuw aan een duidelijke visie. Er wordt veel voorgesteld en beloofd, helaas blijft de uitwerking ervan achterwege.

Nog deze legislatuur wil men de vroegere brandweerkazerne in de Wezenstraat verkopen. Een mooi stuk bouwgrond dat liefst 850.000 euro zou moeten opbrengen. Voor een projectontwikkelaar zal het echter nog veel interessanter zijn om de hele bouwoppervlakte te kunnen realiseren, dan een klein deel aan het uiteinde van de straat. Wij vrezen dat het geen eenvoudige klus zal worden om enkel een deel ervan te verkopen.

Met de verkoop van de bouwgronden op Cercle Melle en de brandweerkazerne kan men heel wat realiseren op de kouterslag. Wij stelden ook voor om bij de verkoop van de oude (huidige) gemeenteschool de sporthal mee te verkopen. Opnieuw wordt het hier voor een projectontwikkelaar interessanter om een hele site te kunnen realiseren. De opbrengst van deze verkoop kan helpen om een volwaardige sporthal te realiseren op de kouterslag. Zo kan je ervoor zorgen dat sport gecentraliseerd wordt en dat diverse verplaatsingen tussen diverse sportclubs overbodig worden. Opnieuw een voorbeeld van gebrek aan visie.

En ja, we horen het graag. Het voorgestelde masterplan is een flexibel document waar aanpassingen mogelijk zijn. Sorry hoor, het is heel gemakkelijk om de inwoners te paaien en te overtuigen met mooie plannen en een geweldige toekomst voor onze gemeente, om er dan nadien niets of slechts half iets met te doen. We kennen al diverse inwoners die het geloof in het huidige bestuur kwijt zijn omdat men niet doet en uitvoert wat men beloofd heeft.

Stop met de inwoners zaken te beloven die niet gerealiseerd kunnen worden.