Hindermetingen werkplaats NMBS

Hindermetingen werkplaats NMBS

Hindermetingen werkplaats NMBS

Maandag 11 januari werden er op verschillende locaties rond de NMBS-werkplaats door Fluvius en in opdracht van het college van burgemeester en schepenen metingen gedaan ihkv de maximale lichtsterkte rond deze werkplaats.

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 18 januari 2021 stelde Wim hierover vragen omdat deze lichthinder niet verminderde sinds de werkplaats bestaat en gemakkelijk tot op 3km afstand merkbaar is:

'De diverse vormen van hinder met in het bijzonder licht, geluid en trillingen zijn voor de omwonenden reeds lang een beperking van hun levenskwaliteit. Heel wat mensen verbouwden hun woning of hebben deze verkocht. Dat dergelijke hinder mensen zover drijft, is volgens sp.a niet aanvaardbaar. Diverse buurtcomités hebben verschillende acties gevoerd en zijn in dialoog gegaan met de beheerder, maar zonder concreet resultaat. Over deze problematiek werden reeds parlementaire vragen gesteld door zowel Groen als sp.a en ook het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir werd reeds bevraagd naar advies en actie, maar het dossier sleept aan'

Met deze recente metingen hopen wij dat ook de gemeente haar verantwoordelijkheid opneemt om de leefbaarheid te herstellen.

We vernamen dan ook graag

  • Of het mogelijk is dat de resultaten en de verslagen van deze metingen worden bekendgemaakt en aan de politieke fracties worden bezorgd?
  • Het hinderaspect komt aan bod op de milieuraad, misschien is het een optie om deze ook aan deze adviesraad te bezorgen en de buurtcomités te informeren?
  • Zullen er ihkv de andere vormen van hinder zoals geluid, geur, trillingen, ... er ook metingen gebeuren en is er hiervoor ook een actieplan tov de beheerder van de werkplaats?
  • Dergelijke metingen is een momentopname, vandaar dat herhaling belangrijk is. Zijn er naar de toekomst toe nieuwe metingen gepland?
  • Wat kunnen de vervolgstappen zijn na deze meting?
  • Hoever wil de gemeente gaan om de leefbaarheid te herstellen?

Lees ook 'Lichten werkplaats in Melle vanop drie kilometer zichtbaar': buurtprotest en pv van gemeente dwingen NMBS tot nieuwe lichtmeting.

Vraag en antwoord kan je hier bekijken en beluisteren