Een nieuw reglement voor gratis huisvuilzakken

Een nieuw reglement voor gratis huisvuilzakken

Een nieuw reglement voor gratis huisvuilzakken

Met het nieuwe reglement worden Mellenaars ondersteund die het financieel moeilijk hebben om oa de huisvuilophaling te betalen. Dit nieuwe reglement gaat de goede weg op, maar sp.a had bedenkingen en 1 ernstig bezwaar.

In artikel 1 staat dat deze maatregel er komt om enerzijds de kosten voor huisvuilophaling te drukken en anderzijds om het zwerfvuil tegen te gaan.

Dit laatste, het tegengaan van huisvuil, is een belangrijke doelstelling op zich, maar wordt best niet geassocieerd met een heel specifieke kwetsbare doelgroep.

sp.a vroeg dan ook om deze woorden "en anderzijds om het zwerfvuil tegen te gaan" te verwijderen, maar dit werd geweigerd door de OCMW-voorzitter Frank De Vis, die deze zinssnede totaal niet kwetsend of stigmatiserend vond.

sp.a bracht de pro's en contra's van het nieuwe reglement naar voor en zette de verbeteringen in de verf en vroeg aandacht voor de werkpunten. We stemden uiteindelijk tegen dit voorstel omdat wij het enerzijds belangrijk vinden dat deze kwetsbare Mellenaars worden beschermd tegen dergelijk kwetsend gedrag en anderzijds door het onbegrip en denigrerende houding van de OCMW-voorzitter.