Participatie en sociale activering

Participatie en sociale activering

Participatie en sociale activering

De beste manier om een persoon in armoede duurzaam herin te schakelen in de maatschappij is ontegensprekelijk een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt. Maar niet alle OCMW-gerechtigden zijn in staat om te werken. Om ofwel gezondheids- of billijkheidsredenen zijn sommige mensen ver verwijderd van de arbeidsmarkt.

Nochtans moeten ook deze mensen kansen krijgen tot duurzame maatschappelijke integratie door hun isolement te doorbreken via sociaal nuttige activiteiten zoals vrijwilligerswerk, culturele uitstappen, sportactiviteiten, collectieve modules rond gezonde voeding, schuldoverlast, toegang tot ICT, ...

Om dergelijke integratie haalbaar en betaalbaar te maken is de premie voor participatie en sociale activering of psoa ontworpen.

Het OCMW Melle ontvangt voor deze premie federale financiƫle middelen en stelde een reglement op om deze premie toe te kennen.

Meer info vind je op deze link: Participatie- en sociale activeringspremie - OCMW Melle