Leefbaarheid in de omgeving van de NMBS werkplaats

Leefbaarheid in de omgeving van de NMBS werkplaats

Leefbaarheid in de omgeving van de NMBS werkplaats

Tijdens de bespreking in de milieuraad van 24 februari kwamen de diverse vormen van hinder aan bod: geluid, licht, geur, fijn stof, trillingen en het ontbreken van een groenscherm als buffering.

Belangrijk in de handhaving van de vooropgestelde normen is dat de gemeente als toezichthoudende overheid werd aangeduid. Dit houdt in dat de gemeente moet controleren of de vooropgestelde normen (als deze er zijn) worden nagekomen.

Voor het geluid wordt er nog gewacht op de definitieve geluidstudie van de NMBS. Deze studie moest er in feite al zijn (mei 2020), maar deze is er nog niet. Zolang deze studie niet gekend is, kan er ook moeilijk een PV worden opgesteld wegens het niet respecteren van de vooropgestelde geluidsnormen. Dit wordt zeker opgevolgd. Niet onbelangrijk is dat de activiteiten in de oude werkplaats aan de Nonnenwegel verhuisden naar Gent Zeehaven.

Voor de klachten mbt de lichthinder werd er door de gemeente een PV opgesteld nav de recente metingen (januari 2021). Dit PV maakt nu deel uit van een onderzoek en kan maw niet publiek worden gemaakt. We vernamen wel dat het aantal inbreuken beperkt bleef, maar elke inbreuk is er één teveel. Vandaar het proces verbaal.

Met betrekking tot geurhinder en fijn stof werd gemeld dat de gemeente aan de minister vroeg om een vaste meetinstallatie te plaatsen voor de fijnstofmeting. Ook één buur had aan de VMM gevraagd om metingen te komen doen en de gemeente werd hierover OP Woensdag 24 februari 2021 geïnformeerd en zou deze buur contacteren om verder af te spreken ifv afstemming/ondersteuning.

De klachten mbt trillingen was een ander paar mouwen. Voor dergelijke klachten zijn er in België geen normen. Blijkbaar zou dit in Nederland wel zijn, maar kort samengevat houdt dit jammer genoeg in dat in België trillingsmetingen niet leiden tot een PV wegens het ontbreken van normen, die moeten worden gerespecteerd.

De vraag (en belofte van de NMBS) om een groenbuffer aan te leggen kwam ook aan bod. Omdat er hieromtrent heel wat knowhow aanwezig is in Melle werd er voorgesteld dat de gemeente contact zou opnemen met de NMBS om nadien samen met de Tuinbouwschool en UGent in overleg te gaan en een plan van aanleg en onderhoud van deze groenberm op te stellen.

Lees ook 'Lichten werkplaats in Melle vanop drie kilometer zichtbaar': buurtprotest en pv van gemeente dwingen NMBS tot nieuwe lichtmeting.