Ongelijkheid kent diverse gezichten

8 maart internationale vrouwendag

Ongelijkheid kent diverse gezichten

Ongelijkheid kent diverse gezichten

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: de actiedag van de vrouwenbeweging! Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema.

sp.a kaart dit jaar de ongelijkheid en de armoede aan in het kader van menstruatiearmoede. In Vlaanderen heeft 1 op de 8 meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld om maandverband en tampons te kopen. Voor meisjes die in armoede leven, loopt dit op tot bijna 1 op de 2. Eén op 20 meisjes (5%) bleef al weg van school omdat ze geen menstruatieproduct kon kopen, dat is één meisje in elke klas. Bij meisjes in armoede is dat bijna 1 op 6 (15%). De helft van de Vlaamse meisjes gebruikte al wel eens een dubbelgevouwen zakdoek of een dubbele onderbroek omdat ze geen menstruatieproducten had (onderzoek Caritas Vlaanderen, 2019).

Er rust op dit probleem een dubbel taboe: op menstruatie én op armoede. Wij willen dat doorbreken. Meisjes en vrouwen menstrueren. Dat is een natuurlijk fenomeen en dus onontkoombaar. Armoede is dat niet. Dat meisjes en vrouwen moeilijkheden hebben om menstruatieproducten te kopen, is onaanvaardbaar.

In Melle werd recent aan deze ongelijkheid aandacht gegeven door de lokale vereniging “With Love� en “Welzijnsschakel�. De reactie van de Mellenaar was enorm en toont aan dat er in Melle heel wat solidariteit en begrip voor deze ongelijkheid is. Op 8 maart 2021 vraagt sp.a Melle aandacht voor deze ongelijkheid en staat het stil bij vrouwenrechten en bij de vrouwen én mannen die op de barricaden staan en stonden voor de gelijkwaardigheid van vrouwen, mannen en alles daartussen.

De socialistische vrouwenvereniging VIVA-SVV vzw Oost-Vlaanderen organiseert in een aantal gemeenten maar ook in Melle een “powervrouwenwandeling. Meer informatie vind je op: Wij organiseren een Powervrouwen-wandeling | viva-svv.be (viva-svv.be)

sp.a Melle zal op het traject van deze wandeling (Powervrouwenwandeling Melle - Google My Maps) een stand opzetten ter hoogte het kruispunt Vossenstraat en Kruisstraat.