Fusie Melle? En zo ja…met wie?

Fusie Melle? En zo ja…met wie?

Fusie Melle? En zo ja…met wie?

Om op de hedendaagse uitdagingen, die zich stellen, een antwoord te bieden, wenst de Vlaamse Regering het lokale bestuursniveau verder te versterken. Het lokale niveau wordt niet langer gepercipieerd als een 'lager niveau' maar als het 'eerste bestuursniveau', aangezien men als eerste in contact komt met de burgers.

Eén van de strategische manieren om deze beleidsdoelstelling te bereiken is de fusie van kleinere gemeenten. Dit vergroot de mogelijkheden qua beleidsinstrumenten, en vooral financiële middelen, hetgeen de bestuurskracht kan vergroten.

Om de vrijwillige fusie van gemeenten te stimuleren werden er enkele incentives ontwikkeld, zoals de schuldovername door de Vlaamse Overheid. Bij de vorming van een nieuwe gemeente, die resulteert in een bevolkingsaantal , groter dan 20000 inwoners, komt dit neer op een schuldovername van € 200 per inwoner. Voor een bevolkingsaantal, hoger dan 25000 inwoners, komt dit neer op € 300 per inwoner, en bij meer dan 30000 inwoners, zelfs € 400 per inwoner.

Ook voorziet men dat het gemeentelijk personeel van fusionerende gemeenten aangeworven blijft met behoud van verworvenheden, zoals bvb. anciënniteit, graad en salarisschaal.

Melle telt 5 buurgemeenten, zijnde Gent, Merelbeke, Destelbergen, Wetteren en Oosterzele, waarbij wellicht zowel Merelbeke, als Oosterzele, serieuze fusiekandidaten zouden kunnen zijn.

Wat vindt u als Mellenaar van een mogelijke fusie? Raakt het u emotioneel, of ziet u vooral een opportuniteit? En zo ja...met wie? Worden we in de toekomst 'Mellebekenaars' of misschien 'Oostermellenaars'? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd... of heb u uw twijfels?

Geef uw commentaar, of stel uw vragen via ons contactformulier of mail: vooruit-melle.be.