Ondersteunt de Coronabon de lokale zelfstandige?

Wat doe je best met deze bon als je deze niet gebruikt?

Ondersteunt de Coronabon de lokale zelfstandige?

Ondersteunt de Coronabon de lokale zelfstandige?

Onze fractie wou weten wat de respons is op de Coronabon, die alle getroffen zelfstandigen financieel moest ondersteunen. We vernamen dat er in totaal 12.690 Coronabons werd verdeeld, waarvan 5.250 met een waarde van 10 euro en 7.440 van 5 euro in totaal dus voor een waarde van 89.700 euro. Intussen werden er 3.392 Coronabons ingediend bij de gemeente en werd er 23.564 euro terugbetaald aan de zelfstandige ondernemers. Deze betaling gebeurt binnen de 30 dagen na het indienen van de bons. 53% van dit bedrag werd aan de horeca uitbetaald, 20% aan bloemenzaken, 11% aan kleding en 16% aan diversen.

Een echte evaluatie zal er vermoedelijk niet komen - liet de schepen weten – omdat hij zelf op pad ging en vernam dat de maatregel als positief wordt ervaren door het hogere aantal “spontane” aankopen en het feit dat er ook nieuwe klanten langskwamen dixit schepen Van Heesvelde. Een echte evaluatie vond hij dan ook niet nodig aangezien de Coronabon een “tijdelijke” maatregel is.

Momenteel blijft er dus nog ongeveer 66.000 euro van het totale budget ongebruikt. We vernamen dat er een tweede promotiecampagne volgt in het najaar om het gebruik van de Coronabons een tweede keer te stimuleren.

De inzamelactie van de Coronabons voor de Mellenaars, die het financieel minder breed hebben, is tot nu toe niet echt een succes te noemen. Deze bons worden nog altijd op drie locatie ingezameld nl.

  • Het gemeentehuis met 13 bons ter waarde van 110 euro
  • Het OCMW met 3 bons waarvan de waarde niet gekend is omdat de urne niet openging
  • De bib met 4 bons ter waarde van 25 euro

De verdelingscriteria voor deze geschonken bons, zullen pas in het najaar worden vastgelegd zodra er meer duidelijkheid is over de totaliteit van het geschonken bedrag. Onze fractie is daarom de idee nog altijd genegen dat als je deze bons niet gebruikt om de lokale zelfstandige te steunen, je deze bons best schenkt aan het OCMW. Wat jouw keuze ook is: lokale zelfstandigen of OCMW-clienten steunen. Het maakt ons niet echt uit, als je het maar doet en deze bons niet laat verjaren. Doen hé