Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen

Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen

Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen

De Melse bestuursmeerderheid besloot om de gemeenteraad van 20 april via e-mail te laten verlopen toen de coronamaatregelen werden verlengd en nadat de zitting op 16 maart werd geannuleerd. Dat voorstel stootte op veel ongeloof bij zowel sp.a als de andere oppositiepartijen omdat sp.a in maart de vraag al stelde om een virtuele vergadering te organiseren en omdat na meer dan één maand hier nog geen werk van werd gemaakt.

sp.a geeft - vanuit onze voorbeeldfunctie – steeds een duidelijk signaal naar de burgers toe om het fysiek vergaderen zoveel als mogelijk te vermijden. Echter moet het gemeentebestuur ook blijven werken als orgaan en is dus de gemeenteraad een noodzakelijke vergadering om de werking van de gemeente te kunnen garanderen. De Melse bestuursmeerderheid besliste anders en besloot om gedurende tien dagen per mail te vergaderen waarbij de gemeenteraad werd geopend bij het versturen van de agenda op vrijdag 10 april en hij definitief – na heel wat mailverkeer - werd gesloten op maandag 20 april om 14 uur.

Wij zijn er ons van bewust dat geen enkele andere vorm van vergaderen de gewone gemeenteraad zal vervangen, maar gedurende 10 dagen mails lezen en beantwoorden, woord en wederwoord geven, argumentatie neerpennen, …. Dit is een tijdrovende en arbeidsintensieve activiteit en weerhoudt bovendien ieder raadslid om een echt inhoudelijk debat te voeren.

Als sp.a hebben wij van bij de zitting in maart gevraagd om ofwel virtueel te vergaderen ofwel mits rekening te houden met de sociale distance. Geen van beide voorstellen werden tot nu toe weerhouden. “De vergadering per mail en gedurende 10 dagen� was het wel overwogen alternatief van de Melse bestuursmeerderheid. Dit is voor sp.a echt niet voor herhaling vatbaar.

sp.a tracht de Mellenaars zo volledig en duidelijk mogelijk te informeren. Daarom zetten we alle geluidsfragmenten van alle OCMW en gemeenteraden online, en dit al sinds 2013. Deze keer heeft de burgemeester beslist om niet enkel via mail, maar ook om 'achter gesloten deuren' te vergaderen waardoor er geen opname zal zijn. Voor vragen kan je terecht op ons algemeen e-mailadres: info@spa-melle.be.