Is openbaarheid van bestuur belangrijk?

GECORO

Is openbaarheid van bestuur belangrijk?

Is openbaarheid van bestuur belangrijk?

Openbaarheid van bestuur is niet alleen belangrijk, maar ook nog eens verplicht.

Onder het motto "een goed geïnformeerde Mellenaar is er minstens twee waard" vroeg Wim tijdens de raadszitting van maart om naast de raadsbeslissingen ook de adviezen, de samenstelling en de verslagen van alle adviesraden op de gemeentelijke website te plaatsen.

De bestuursmeerderheid ging in op onze vraag op één adviesraad na, nl. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Alle adviezen en verslagen vind je terug op Adviesraden en commissies - Gemeente Melle.

Het online plaatsen van deze adviezen is volgens ons een serieuze stap in de goede richting naar actieve openbaarheid, maar we hoopten (omdat het kan en mag) dat ook de adviezen van de Gecoro online zouden komen. Deze beslissingen kunnen namelijk een belangrijke impact hebben op de (her)aanleg van uw woonomgeving.

Tijdens de recente raadszitting van mei drong Wim nogmaals aan om ook de adviezen en verslagen van de Gecoro openbaar te maken, zoals het ook in Merelbeke gebeurt: Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening | Gemeente Merelbeke

De bevoegde Melse schepen wou hier niet op ingaan. Het enige waartoe hij bereid is, is het online plaatsen van de adviezen over de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), omdat dit ook decretaal wordt geregeld, maar ook dat wil hij eerst vragen aan de Gecoro.

De Vooruit-fractie wil de Mellenaar zo goed als mogelijk informeren over wat er reilt en zeilt en welke beslissingen rechtstreeks impact hebben op het dagelijkse leven in Melle. Ons inziens is het dan ook aan de gemeenteraad om te bepalen wat er al dan niet binnen het wettelijke kader wordt publiek gemaakt en op welke wijze.

De tussenkomst kan je hier bekijken.