OCMW Melle voorziet een premie voor palliatieve zorg.

OCMW Melle voorziet een premie voor palliatieve zorg.

OCMW Melle voorziet een premie voor palliatieve zorg.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde in 2002 de volgende definitie vast: Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Palliatieve zorg, wordt maw gegeven aan patiënten waar er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen.

Mutualiteiten, maar ook het OCMW van Melle, voorzien een bijkomende financiële ondersteuning voor de extra kosten, die het “thuis ziek zijn” met zich meebrengt zoals comfortzorgmiddelen zoals hoog-laag bed, toiletstoel, … maar ook voor psychische bijstand.

Iedereen die thuis palliatieve zorg krijgt, kan via de huisarts het palliatieve zorgforfait aanvragen bij de mutualiteit. Meer info hierover vindt u op de site van uw mutualiteit of in één van hun kantoren:

De mutualiteit levert de patiënt een attest waaruit blijkt dat hij/zij het palliatieve statuut bezit en op basis van dat attest kan bij het OCMW van Melle een bijkomende financiële ondersteuning worden aangevraagd, uiterlijk binnen de 6 maanden na de uitbetaling van het palliatieve zorgforfait door de mutualiteit. De bijkomende financiële ondersteuning van het OCMW van Melle bedraagt tot 2 keer 250 euro.

Na een eerste toekenning van het forfaitaire zorgforfait kan dit na één maand via de huisarts een tweede maal worden aangevraagd. Bij een tweede toekenning van het forfait door de mutualiteit, kan eveneens een tweede aanvraag voor een palliatieve thuiszorgpremie worden ingediend bij het OCMW van Melle.

Belangrijk is dat er geen inkomensvoorwaarde gekoppeld wordt aan de toekenning van deze premie waardoor niet alleen OCMW-cliënten hier aanspraak op kunnen maken. Jammer genoeg vind je op de gemeentelijke website geen informatie over deze premie, maar wel op de site van het OCMW Palliatieve premie - OCMW Melle of in het bijgevoegde reglement.