Veel onduidelijkheid rond afwerking Elsdriespark.

Veel onduidelijkheid rond afwerking Elsdriespark.

Veel onduidelijkheid rond afwerking Elsdriespark.

Begin van de maand juni ontvingen buurtbewoners van de nieuwe gemeentelijke basisschool een infobrief met daarin een timing van aanleg en afwerking van de omgeving van de school, met name het "Elsdriespark".

Daarin werd ook verduidelijkt hoe de regeling met de afsluiting tussen het park en de aangelanden geregeld zal worden. Toch zorgt deze brief voor onduidelijkheid. Sommige buurtbewoners dienen niet mee te betalen in de kosten omdat de afsluiting net daar rond de speelplaats komt. Anderen dienen de helft van de voorgestelde kost te betalen, exclusief de kosten voor uitbraak.

Volgens ons een heel onredelijk voorstel, wij opteerden voor een totale vernieuwing en dit op kosten van de gemeente, wat neerkomt op ongeveer €62.000

We brachten de buurt op de hoogte van de niet complete informatie die de gemeente hen bezorgde, waarop enkele buurtbewoners contact opnamen met de gemeentelijke diensten. Plots zijn er buurtbewoners die de afbraakkosten niet voor hun rekening moeten nemen omdat de bestaande draadafsluiting niet hun eigendom is, maar deze van de gemeente. Heel veel onduidelijkheid dus.

In de gemeenteraad van juni stelden we als Vooruit de vraag of de mogelijk tot het plaatsen van een toegangspoortje voorzien kan worden voor aangelanden die dit wensen en welke kosten de gemeente nu eigenlijk op zich zal nemen.

Het antwoord van de schepen was klaar en duidelijk. "Ik raad u aan het verslag van de vorige raadzitting door te nemen, daarin staat heel duidelijk vermeld welke kosten de gemeente op zich zal nemen. Echter was de schepen duidelijk niet op de hoogte van de interventie van de burgemeester die bij buurtbewoners langsging om hen te melden dat ook de afbraakkosten voor de gemeente zullen zijn. Opnieuw onduidelijkheid.

Op de vraag over de poortjes kwam een duidelijke neen. Het huidige bestuur ziet niet in waarom ze dit zouden doen. Het is niet de gewoonte om rond openbare domeinen dit toe te staan, was het antwoord van de schepen. Volgens ons een gemiste kans, want er is geen enkel ander openbaar domein of terrein dat zich hiertoe leent. Vooruit-Melle had de aangelanden wel deze kans geboden zodat ze nog optimaler van de groene long in hun buurt kunnen genieten. Kinderen en/of kleinkinderen zouden op deze manier niet meer via straat naar het park moeten gaan.

Vanuit de oppositie adviseerden we de meerderheid om de buurt nog eens te beluisteren want er is duidelijk nog heel veel onduidelijkheid over wat wel en niet kan en mag.